Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ipek şemen 254 puan
Teknik, yöntem, strateji kavralarını hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl sıralanır?
Boş Bırak
Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi tümüyle öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren öğretme yaklaşımıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin problemi çözerken tarihi bir tarihçi gibi coğrafyayı bir coğrafyacı gibi çalıştığı, ilke ve genellemeleri kendisinin bulduğu öğretme stratejisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin düzenlenmiş, sıralanmış olmasını gerektiren, öncelikle genel ilke ve kavramların verildiği, ardından ayrıntılı bilgilerin kazandırıldığı öğretme stratejisidir.
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici ve öğretmenin temel görevlerinin öğrenciyi yönlendirmek olduğu öğretme stratejisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğretimin öğrencilerin merakını uyandırıcı bir problemle başlatıldığı, problemin öğrencinin merakını sürekli tutacak ve başarma duygusunu doyuracak derecede olduğu öğretme stratejisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin sınırlılıklarındandır?
Boş Bırak
Hedeflere ulaşmak için planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenecek yola ne denir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğretme stratejilerinden biridir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerindendir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminde dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Boş Bırak
Sırasıyla ‘Buluş, Sunuş, Araştırma’ stratejileri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Açıklayıcı yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği öğretme stratejisi Aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Belli bir problemle ilgili verileri toplayıp, analiz ederek soyutlamalara ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz