Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Betül Orhan 341 puan
Sadece belirli birey yada grup içindeki bireylerin yine belirli davranışlarını gözlemek amacı ile yapılan gözleme ne ad verilir?
Boş Bırak
Öğrencilerin yaşadığı problemleri belirlemek amacı ile okullarda uygulanan anket aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir bireyin tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde incelendiği teknik hangisidir?
Boş Bırak
Okullarda uygulanan, bir grup içinde bulunan bireyler arasındaki toplumsal ilişkileri inceleyip ortaya çıkarmaya yarayan tekniğe ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangileri öğrencilerin kendileri hakkındaki bilgileri yine kendilerinin yazarak serbestçe rapor etmesi tekniğidir?
Boş Bırak
Bir bireyin davranışlarını daha iyi anlamak ve yorumlamak amacı ile bir grup danışmanın bir araya geldiği toplantıya ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kişilik testi değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılan kendini anlatma tekniklerinden değildir?
Boş Bırak
Gözlem sonuçlarının objektif bir şekilde kaydedilmesi amacı ile geliştirilmiş olan formun adı nedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendini oynadığı duygu, düşünce, tavır, korku, çatışma ve algılarını oyun içinde anlattığı tekniktir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinde kullanılan etkileşime dayalı tekniklerden değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi gözleme dayalı rehberlik ve psikolojik danışma tekniğidir?
Boş Bırak
Danışanın problemi ile ilgili olarak okumasını ve daha çok bilinçlenmesini sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımanın temel ilkelerinden değildir?
Boş Bırak
Kişiliğin daha çok kişisel , sosyal nitelikleri ve uyum düzeylerini ölçmeye yarayan test türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bireyin başkaları tarafından incelenmesi yoluyla bilgi sağlayan araçlarından değildir?
Boş Bırak
Bir kimsenin veya bir kümenin nelere ne derece önem verdiğini saptamaya yarayan test türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bireyde gözlenen özelliklerin ne derece olduğunu gösteren ve verileri sayısal olarak ifade eden teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sınıf ortamında öğrenciyi tanımaya yönelik en önemli görev kime düşer?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi gözleme dayalı tekniklerden değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Hayati 26/07/2020 05:38

    Sorular gayet kaliteli ve yeni öğrenenler için öğretici nitelikte

Yorum Yaz