Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Turgut Kural 241 puan
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş psikolojik danışma ve rehberlik anlayışına uygundur?
Boş Bırak
Rehberlik uygulamalarında öğrenim kademelerine göre değişmeyen öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer almaz?
Boş Bırak
"Rehberlik hizmetleri bireyin kendini tanıması, kendisi hakkında sağlıklı kararlar alabilmesi, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve uyumlu yaşayabilmesi için verilen yardım hizmetleridir. Rehberliğin nihai amacı bireyin kapasite ve becerilerini kendine uygun bir alanda maksimum düzeyde kullanarak kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir."
Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi rehberliğin amaçlarından birisi olamaz?
Boş Bırak
Rehberlik hizmetleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi rehberlik uygulamalarına yönelik doğru bir inançtır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren nedenler arasında değildir?
Boş Bırak
"Rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için öncelikle hizmetin verileceği bireyin tanınmasına ihtiyaç vardır."
Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanımanın en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
"Bir lisede yöneticiler öğrencilerini ilgi ve yeteneklerine bakmaksızın belli mesleklere yönlendirme eğilimindedirler."
Bu durum rehberliğin en çok hangi ilkesiyle çelişmektedir?
Boş Bırak
"Öğretim ve rehberlik hizmetleri bireyde davranış değişikliği amaçlamalarına rağmen birçok yönden farklılık göstermektedirler."
Buna göre öğretim hizmetleriyle rehberlik hizmetlerini birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. şadiye 15/11/2016 01:54

    testi çözeceğim izninizle.

Yorum Yaz