Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 97 puan
Atatürk, Gençliğe Hitabesi’nde: "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikbalinin yegane temeli budur." demiştir.
Buna göre, Atatürk için aşağıdakilerden öncelikle hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Balkan Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal, Sofya merkez olmak üzere Bükreş, Belgrad ve Çetine ataşemiliterliklerinde vazife almıştır.
Bu görevlerin Mustafa Kemal’e,
I. Balkan devletlerinin siyasi ve askeri durumlarını yakından inceleme,
II. Balkan devletleriyle askeri ittifak yolları bulma,
III. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne yönelik baskılarını sona erdirme
imkanlarından hangilerini sağladığı söylenebilir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal Paşa, Mondros sonrasında geldiği İstanbul’da Boğaz’dan geçerken, demirlemiş durumdaki İtilaf Devletleri donanmasını görmüş ve bu manzara karşısında yaverine şunu söylemiştir: ’’Geldikleri gibi giderler.’’
Bu söz Mustafa Kemal Paşa’nın,
I. kararlılık,
II. bağımsızlığa düşkünlük,
III. ileri görüşlülük
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu göstermektedir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal Paşa, 30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları Kumandanlığı’na atanmıştır. Bu görevi üstlendiği dönemde ateşkesin uygulanması bakımından İstanbul hükümetini uyaran telgraflar çekmiş ve sadrazama bazı tavsiyelerde bulunmuştur.
Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı yönetimi tarafından 30 Nisan 1919’da IX. Ordu Müfettişliği’ne atanan Mustafa Kemal Paşa’nın yetki alanı Sıvas, Van, Trabzon, Erzurum vilayetleri ile Samsun sancağını içine alıyordu. Müfettişliğin yetki alanı içinde iki kolordu bulunuyordu.
Bu bilgi,
I. Mustafa Kemal’in Anadolu’ya bölgesel fakat geniş yetkilerle donatılmış olarak çıkmıştır.
II. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya çıkışı, bölgesel direniş derneklerinin kurulmasını sağlamıştır.
III. Mustafa Kemal Paşa Mondros hükümlerinin uygulanmasını engellemiştir.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği görevinin yetki alanı içinde iki kolordu bulunmakta idi. Bunlarda ilki merkezi Sıvas’ta bulunan ve Samsun’a Mustafa Kemal ile beraber giden General Refet (Bele) komutasındaki III. Kolordu, diğeri de merkezi Erzurum’da bulunan ve kumandanı General Kazım Paşa (Karabekir) olan XV. Kolordu idi.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?
Boş Bırak
"Savaş, zorunlu ve hayati olmalıdır. Milleti savaşa götürünce vicdanımda acı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz, diye savaşa girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye düşmedikçe savaş bir cinayettir."
Mustafa Kemal’in bu sözleri özellikle onun kişiliğinin hangi yönünü gösterir?
Boş Bırak
Atatürk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz." demiştir.
Buna göre, Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal genç bir subayken İttihat ve Terakki çevreleri ile temas kurmuş, ancak ordu mensuplarının siyasi bir kuruluş haline gelen İttihat ve Terakki içinde görev almamalarını önermiştir.
Mustafa Kemal’in bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?
Boş Bırak
Atatürk, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." demiştir.
Bu söz Atatürk’ün hangi yönünü vurgulamaktadır?
Boş Bırak
Atatürk, Türk milletini milli birlik ruhu içinde başarıya ulaştırmıştır. Değerli bir asker, büyük bir komutan olduğu kadar, tam bir inkılapçı ve geleceği gören bir devlet adamıdır. Askeri başarılarını, sosyal ve siyasi başarılar takip etmiştir.
Buna göre, Atatürk’le ilgili olarak,
I. Çok yönlü bir kişiliğe sahiptir.
II. Tek partiye dayalı yönetimlere karşı olmuştur.
III. Millete hizmet düşüncesiyle hareket etmiştir.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz