Tebrikler! Testin en başarılı üyesi fatihsedef 233 puan
I. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
II. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
III. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıda sıralanan inkılâplardan hangileri Milli­yetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?
Boş Bırak
"Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanı­na hâkim olunamaz."
Atatürk'ün bu sözleri, O'nun daha çok hangi özelliğini yansıtır?
Boş Bırak
- İnsanlara inanç ve vicdan hürriyeti sağlar.
- "Akılcılık ve Bilimsellik" bütünleyici ilkesidir.
- Medreselerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması bu ilke doğrultusunda yapılan inkılâplardır.
Yukarıda özellikleri verilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
- Saltanatın kaldırılması
- Türk Tarih Kurumu'nun açılması
- Medreselerin kapatılması
- Kadınlara siyasi hakların verilmesi
Yukarıda verilen inkılâplar ilgili oldukları ilkeler ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dı­şarıda kalır?
Boş Bırak
- Etibank'ın kurulması
- Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün açılması
- I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın hazırlanması
Yukarıda verilen inkılâplar hangi ilke doğrultu­sunda gerçekleştirilmiştir?
Boş Bırak
"Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde baş­lıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek ba­ğımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır."
Atatürk'ün bu sözleri daha çok hangi ilkesi ile ilgilidir?
Boş Bırak
Zafer, "Zafer benimdir." diyenlerindir. Başarı ise; "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başar­dım" diyebilenindir.
Atatürk'ün bu sözü, O'nun daha çok hangi özel­liğini yansıtmaktadır?
Boş Bırak
"Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alan­larında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz."
Atatürk'ün bu sözleri daha çok aşağıdaki ilke­lerden hangisi ile ilgilidir?
Boş Bırak
- Dışa bağımlılığı azaltarak, halkın ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmıştır.
- Bu ilke doğrultusunda I. Beş Yıllık Kalkınma Pla­nı hazırlanmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
"Türk Milleti'nin kuruluşunda etkili olduğu görülen tabii gerçekler şunlardır:
- Siyasi varlıkta birlik
- Dil birliği
- Yurt birliği
- Tarihi yakınlık
- Ahlaki yakınlık
Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden han­gisi ile ilgilidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

5 Yorum

 1. ilyasbat
  ilyasbat 02/08/2017 01:08

  2. sorudaki problem giderilmiştir. İlginiz için teşekkürler...

 2. nigar 13/06/2017 05:10

  2. soru yanlış cevap demokratikliğini olması gerek

 3. enıs 06/02/2016 07:27

  2. sorunun cvp yanlışş sanatseverlik ne alakaa ..

 4. [email protected] 16/09/2014 07:39

  2.sorunun cevabı nasıl sanatseverlik oluyor ? yanlışlık var

 5. yako 16/08/2014 12:34

  2.sorunun cevabı hatalı

Yorum Yaz