Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Esma UNAT 104 puan
Uygarlıkların ortaya çıkışını ve yayılışını etkileyen faktörler arasında;
I. Coğrafi koşullar
II. Siyasi koşullar
III. Ekonomik koşullar
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Kültür bir milletin geçmişten günümüze getirdiği maddi ve manevi değerlerdir. Mezopotamya Uygarlığı kültürel manada gelişmiş olmasına rağmen yapıların çoğu günümüze ulaşamamıştır.
Bu durumun en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
• Çivi yazısını ilk kez kullanmışlardır.
• Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi oluşturmuşlardır.
• Tarihte ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. İlyada ve Odysseia
II. Tufan
III. Yaradılış
Yukarıdaki destanlardan hangileri Sümerlere aittir?
Boş Bırak
Tarihte ilk düzenli orduyu oluşturarak orduları sayesinde birçok millete hükmeden ve ilk imparatorluğu kuran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İskitlere ait özellikler arasında;
I. Sanatta havyan üslubunun önemli yer tutması
II. Atlı göçebe kültürü
III. Bozkırların kuyumcuları olarak tanınmaları
yukarıdakilerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
Boş Bırak
• Hz Musa’ya inanmalarından dolayı Musevi adıyla anılırlar.
• Bugünkü İsrail Devleti’nin atalarıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Çin uygarlığının oluşumunda;
I. Türk,
II. Moğol,
III. Tibet
yukarıdaki kültürlerden hangileri etkili olmuştur?
Boş Bırak
Arilerin Hindistan’da egemenliklerini sürekli kılmak için oluşturdukları kast sistemi içerisinde, aşağıdaki sınıfların hangisi yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığına ait değildir?
Boş Bırak
• Biblos, Sidon, Sur gibi şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
• Harf yazısını bularak bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturmuşlardır.
• Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloniler oluşturmuşlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İlkçağ da uygarlıklar arası kültürel etkileşime yol açan etkenler arasında;
I. Ticari faaliyetler
II. Savaşlar
III. Göçler
yukardakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Mücahid 08/10/2018 02:48

    Arkadaş cevap anahtarı nerede .... ????

Yorum Yaz