"Tarih Deneme Sınavı 1" adlı testte 30 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler, TYT Sosyal Bilgiler ve Kpss Tarih kategorilerinde yayınlanan teste 191337 kişi bakmış, 57603 kişi ise testi çözmüştür. Testte 13 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Tarih Deneme Sınavı 1" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Tarih Deneme Sınavı 1Google'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi İslâmiyet öncesi Türk tarihinde aşağıdakilerden hangisi II. Göktürk Devleti’ne aittir?
Boş Bırak
2 - Bilgi Türk-İslam devletlerinde, niimari alanda değişimler yaşanmış; kümbet, medrese, ribat ve imarethaneler yapılmıştır.
Buna göre Türk-lslam devletleri İçin;
I. Kendilerine has bir medeniyet oluşturmuşlardır
II. Milli benliğe gereken önem verilmemiştir
II.Sınırlar batı yönünde gelişmeye devam etmiştir.
hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
3 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde,
I. Divanıhumayun’un kaldırılıp nazırlıkların otuştumiması
II. Halkın yönetime katılması
III. Padişahın devlet dairelerine portresini astırması
gelişmelerinden hangilerinde ıslahat düşüncesinin olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
4 - Bilgi III. Selim döneminde Osmanlı Devleti Avrupa'nın Önemli merkezlerinde daimi elçilikler açmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde,
I. Yönetim biçiminin değişmesi
II. Batidaki gelişmelerin yakından takip edilmesi
III. Sınırların genişlemesi
durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına katkı sağladığı söylenebilir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Osmanh Devleti’nin Avrupa’da meydana gelen rönesans hareketlerini takip etmemesi aşağıdakiierden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
Boş Bırak
6 - Bilgi I. Hanedanın en yaşlı erkek üyesinin padişah seçilmesi
II. İç isyanların baski ve şiddete dayalı olarak bastırılması
III. Yeniçerilerin isyanlarının padişah değişikliği ile sonuçlanması
Yukandakilerden hangileri Duraklama Döneminde meydana gelmiştir?
Boş Bırak
7 - Bilgi XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde devlet yapılanmasmda değişikliklere gidilmesinde aşağidakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
8 - Bilgi I. Tımar sisteminin uygulanması
II. Gelirinin doğrudan hâzineye aktarılması
III. Yöneticilerinin halk tarafmdan belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde salyaneli eyaletlerin özellik'leri içinde gösterilebilir?
Boş Bırak
9 - Bilgi I. Makedonya
II. Arnavutluk
III. Bulgaristan
Osmanlı Devleti, yukarıdakilerden hangilerini Balkan savaşlarında kaybetmiştir?
Boş Bırak
10 - Bilgi Amasya Genelgesi’nde alınan ‘Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.’ kararı aşağidakllerden hangisinin oluşumunda etkili olmuştur
Boş Bırak
11 - Bilgi Sivas Kongresine ülke genelinde katilım beklenirken kongreye bazı illerden katılım olmamıştır.
Bu duruma göre aşağidakllerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Amasya Görüşmeleri’nin sonuçlarından değildir?
Boş Bırak
13 - Bilgi TBMM’nin açılmasından sonra,
I. Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
II. İstiklal Mahkemesinin Üyelerinin TBMM üyelerinden oluşturulması
III. İç isyanların Kuvayı Seyyare biriikieri tarafından bastırılması
gelişmelerinden hangileri askeri ihtiyaçların halk tarafından karşılanmaya çalışıldığının göstergesidir?
Boş Bırak
14 - Bilgi Aşağıdakiierden hangisi TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Yunan ordusuna karşı kazandığı savaşların sonunda imzalanmış antlaşmalardan biri değildir?
Boş Bırak
15 - Bilgi Aşağidakllerden hangisi TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarındandır?
Boş Bırak
16 - Bilgi Kurtuluş Savaşı’nda,
I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkartılması
II. İstiklal Mahkemelerinin kurulması
III. Bekir Sami Bey’in Londra Konferansına temsilci olarak gönderilmesi
Yukarıdakilerden hangileri TBMM’nin varlığını korumak İçin aldığı tedbirler arasında gösterilebilir?
Boş Bırak
17 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan edilmesini zorunlu hale getiren gelişmeler içinde gösterilemez?
Boş Bırak
18 - Bilgi I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Laiklik
3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırılması yukarıdakilerden hangileri ile ilgili bir inkilaptır?
Boş Bırak
19 - Bilgi Erkan-i Harbiye-i Umumiye’nin kaldırılması,
I. Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
II. Askeri ve siyasi işlerin birbirinden ayrılması
III. Yeni bir anayasanın hazırlanması
gelişmelerinden hangilerine katkı sağlamıştır?
Boş Bırak
20 - Bilgi Mecelle yerine Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinde,
I. Laik hukuk sistemine geçilmek istenmesi
II Toplumun ihtiyaçlarını karşılaması
III. Kadın-erkek eşitliğini sağlaması
gibi özelliklerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
21 - Bilgi I. Siyasi haklar
II. Sosyal devlet ilkesi
III.Milletvekillerinin yemin etme esasları
Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasası ile düzenlenmiştir?
Boş Bırak
22 - Bilgi I. Toprağı olmayan köylülere toprak dağıtılması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Ziraat Bankasının kurulması
Yukarıdakilerden hangileri 1929 yılında çıkarılan toprak reformu kapsammdadır?
Boş Bırak
23 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisinin,
 • Laik toplum yapısınm önündeki engellerin kaldırılması
 • Toplumda özgür düşüncenin yaygınlaştırılması
gibi amaçlara yönelik olduğu söylenemez?
Boş Bırak
24 - Bilgi 1934’te Soyadı Kanunu ile çeşitli unvanların kaldırılmasının,
I. Kadınlara kendi soyadlarını kullanma hakkının verilmesi
II. Eşitlik prensibinin benimsenmesi
III. Sosyal tabakalaşmanın önüne geçilmesi
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
25 - Bilgi Tevhid-i Tedrisat’ın kabul edilmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasında etkisi yoktur?
Boş Bırak
26 - Bilgi 1928 yılında kabul edilen Latin harflerinin,
I. Okur-yazar oranının, artması
II. Avrupa ile bütünleşmeyi kolaylaştırması
III. Avrupalı devletlerle yapılan ticaretin artması
gibi gelişmelerden hangilerine katkı sağladığı söylenebilir?
Boş Bırak
27 - Bilgi I. Seçmen yaşının düşürülmesi
II. Çok partili hayata geçilmek istenmesi
III. Kadınlara siyasi hakların tanınması
Atatürk döneminde yukarıdakilerden hangilerine önem verilmiştir?
Boş Bırak
28 - Bilgi Lozan Antlaşması'nda yabancılara siyasi, ekonomik, kültürel alanda verilen ayrıcalıklara sınırlama getirilmiştir.
Bu durum,
I. Milliyetçilik
II. Milli egemenlik
III. İnkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin öneminin kavrandığını gösterir?
Boş Bırak
29 - Bilgi 1934’te oluşturulan Balkan Antantı’na sınır sorunları nedeniyle katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
30 - Bilgi I. Türkiye'ye Truman ve Marshall yardımlarının yapilması
II. Nüfus mübadelesi
III. Boğazların Türk askeri tarafından korunmaya başlanması
Yukandakilerden hangileri Atatürk dönemi gelişmeleri arasmda değildir?
Boş Bırak

13 Yorum

 • ferdi dedi ki:

  harıka

 • safiye dedi ki:

  tüm sorular doğru yapamayanlar bahane üretmesin lütfen bence gayet başarılı teşekkürler

 • funda köse dedi ki:

  bence soru yayımlarken lutfen dogru ve mantıklı sorular yayınlayın ben ve ünıversıteye hazırlanan arkadaslarım ıcın dogru sorular yayınlarsanız sevınırım:))

 • funda köse dedi ki:

  2 soru cok sacma anlayan varsa bana da söyleyebılırmı?

 • ibrahim dedi ki:

  tarih testi 7 soruda yalnışlık var bi bakarmısınız bence cevap C

 • Farklı şeyler http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenisey_Yaz%C4%B1tlar%C4%B1 http://tr.wikipedia.org/wiki/Orhun_Yaz%C4%B1tlar%C4%B1

 • H@ dedi ki:

  1.soruda şıkları kafa kurcalayıcı yenisey ve orhun abideri aynı abide değil mi ? öyle tabi yanlışlık var

 • gülşah dedi ki:

  teşekkürler

 • GÜLŞAH dedi ki:

  teşekkürler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.