Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 104 puan
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’nun kadına sağladığı haklardan biri değildir?
Boş Bırak
‘’Bu anayasa, dağılan ve yok olmaya yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine, millet iradesine dayalı yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşunu hukuki ve siyasi açıdan belgeleyen bir eserdir. Zamanın şartlarına göre hazırlanmış, kısa bir geçiş dönemi anayasası niteliğindedir.’’
Yukarıda bahsedilen ve Yeni Türk Devleti’nin hukuk kurallarını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Şeri Mahkemelerin yanında Azınlık ve Elçilik Mahkemeleri de kuruldu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Boş Bırak
I. Değişmez hukuk kurallarının belirlenmesi
II. Modern hukuk kurallarının uygulanması
III. Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturulması
IV. Hukukta ikiliğin ortadan kaldırılması
Yukarıdakilerden hangilerinde hukuk alanında yapılan inkılapların sonuçları doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde medeni hukukla ilgili işlemler İslam hukuk sistemine göre düzenlenmekteydi. Tanzimattan sonra medeni hukukla ilgili kurallar Mecelle’de toplandı. 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak Türk Medeni Kanunu hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Verilen bilgilere göre Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi hangi Atatürkçülük ilkesine uygundur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı sürecinde Türk milleti, genç ve eğitimli nüfusun önemli kısmını kaybetti. Osmanlı’nın son döneminde eğitim sistemindeki aksaklıklar da eğitim düzeyinin düşmesinde etkili oldu.
Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimdeki bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Milletleri meydana getiren unsurlardan birisi de zor zamanlarda bir araya gelebilmesi, ülkenin yararına olan meselelerde beraber hareket edebilmesidir. Osmanlı’nın son zamanlarında ve milli mücadele yıllarında bu konuda sıkıntılar yaşanmış, kültür ve düşünce farklılığı birlik ve beraberliğin sağlanmasında zorluklara yol açmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de eğitim ve kültür karmaşasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal “Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdanından alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” diyerek Türk eğitim sisteminin hangi yönünü vurgulamıştır?
Boş Bırak
Cumhuriyet Dönemi eğitiminin temel ilkeleri arasında yer alan;
“Eğitim programı ulusun bugünkü durumuna ve değerlerine, toplumsal yaşamın gereksinimlerine, çevre koşulları ve çağın gereklerine tamamen uygun olmalıdır.”
anlayışı hangi amaçları vurgulanmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin üniversite reformu ile yapılan düzenlemelerden olduğu söylenemez?
Boş Bırak
The National Geographic Magazine dergisinin Ocak 1929 sayısında “Kalem kılıçtan daha güçlü ise Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır.” deniliyordu.
Aşağıdakilerden hangisi derginin vurguladığı başarılar doğrultusunda yapılmış çalışmalardan birisi değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz