Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 76 puan
Saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlayan ve bunu hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Saltanatın kaldırılmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Milli Mücadele döneminde alınan kararlardan hangisi “milli egemenlik” anlayışı ile çelişmektedir?
Boş Bırak
Lozan Barış Görüşmeleri sırasında Yeni Türk Devleti birçok sorunla aynı anda mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Bu sorunlardan hangisi en hassas olduğumuz konulardan olan “egemenlik anlayışı” ile doğrudan ilgili değildir?
Boş Bırak
Mudanya Ateşkes Anlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir.
Bu antlaşma ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması aşağıdakilerden hanginin göstergesidir?
Boş Bırak
Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?
Boş Bırak
Batı Cephesinde savaşlar Yunanlılarla yapılmasına rağmen ateşkes İtilâf Devletleriyle yapılmıştır. Yunan Hükümeti’ni konferansta İngiltere temsil etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal, Lozan Görüşmelerinin kesintiye uğramasının sebebini mecliste yaptığı konuşmada şöyle özetlemiştir: “Muhataplarımız bizimle üç dört senelik bir hesap görmüyorlar.”
Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle İtilaf Devletlerinin davranışının asıl nedenini neye bağlamıştır?
Boş Bırak
Lozan Barış Antlaşması’nda Yeni Türk Devleti’nin “Ekonomik Bağımsızlığını” sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
TBMM, Lozan’a giden Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
Buna göre TBMM aşağıdaki konulardan hangisinde taviz vermeyeceğini göstermiştir?
Boş Bırak
Lozan Barış Antlaşması’na göre;
• Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak ve Türk kanunlarına uyacaktır.
• Türkiye’deki tüm yabancı okullar Türk kanunlarına göre eğitim-öğretim yapacaktır.
Lozan Barış Antlaşması’nın bu maddelerinin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz