Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ayşe Gül 198 puan
"Kesme işareti, kişi adlarından sonra konur. Gerektiğinde, bütün özel adlardan sonra da konabilir." Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar. Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
Boş Bırak
Depremde evde değildik. Eve gelince gördük ki dolaplar, kitaplıklar devrilmiş; binlerce kitap yerlerde. Şimdi o kitaplar ne olacak? “Canını kurtarmışsın, yetmez mi?” demeyin. Kitaplar da insanın canı gibi. Birine bile zarar gelse içimden bir şeyler kopar.
Boş Bırak
"Maviyle yeşilin kucak kucağa olduğu Kanlıca, hep kıpır kıpır, hep hayat dolu ve hep kendi gibi kalmak istiyor."Bu cümlede geçen “kendi gibi kalmayı istemek” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
"Bıkmadan, yorulmadan, yılgınlığa düşmeden, sürekli okumalıyız. Okurken bir yandan, daha önce okuduklarımızdan belleğimizde kalan izin üzerini örten tozu, kiri temizlemeli, bir yandan da bu izi derinleştirmeye çalışmalıyız."Bu parçada geçen “belleğimizde
Boş Bırak
"Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur" cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca yakınlık yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
Boş Bırak
Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi buldurmaya yöneliktir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerinin sayısı bakımından ötekilerden farklıdır?
Boş Bırak
"Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun." Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Boş Bırak
"Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti." Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
Boş Bırak
"O kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır." Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde düşsel öğeler yoktur?
Boş Bırak
"Yanmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "geçersizlik" anlamında kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "göstermek" sözcüğü "kanıt göstermek, inandırmak" anlamında kullanılmıştır?
Boş Bırak
Altı yüzyıl kadar önce Yunus Emre, çağları delen sesiyle şöyle demişti:" Biz dünyadan gider olduk, Kalanlara selam olsun! " Buradaki " çağları delen ses" ile anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
"Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle yazılır." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz