Tebrikler! Testin en başarılı üyesi SrkNsl Babaç 398 puan
“Bir yapıtı eleştirirken, yazarın dil yanlışlığı yaptığını görürsem, hemen kalemimin ucunu sivriltirim."
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
"Bu kadar düşük bir not aldığını duyunca dünya başına yıkıldı.."
Cümlesinde kullanılan deyim ile yakın anlamlı bir deyim hangi seçenekte kullanılmıştır?
Boş Bırak
- Tekne, kıyıdan bir hayli açıldı.
- Odanın kapısı yavaşça açıldı.
- Okullar bu yıl erken açıldı.
- Bu ay biraz fazla açıldım, param yetmeyecek.
- Konuştukça açıldı, rahatladı.
“Açılmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?  
Boş Bırak
“Mayısta bizdeki kirazlar erken açar."
Yukarıdaki cümlede “kiraz" sözcüğü “kiraz ağaçları" yerine kullanılmıştır.
Buna benzer bir kullanım hangi cümlede vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Boş Bırak
“İlk şiir kitabıyla şiire yeni bir boyut kazandırdı.Ancak sonraki şiir kitaplarında getirdiği yeniliğin tutsağı olunca geriledi."
Yukarıda altı çizili sözle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Salonda, minyatür ve resim konusunda hararetli bir tartışma başladı."
Aşağıdakilerden hangisindekiler, bu cümlede altı çizili sözcüğün yerine bütünüyle getirilebilir?
Boş Bırak
“Ben, yirmi küsur yıldır, bütün romanlarımla aslında bir tek roman yazdım"
diyen bir yazarın asıl söylemek istediği, aşağıdakilerin hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde, kişileştirme yoktur?
Boş Bırak
“İyi bir şair olmanın en az iki koşulu var : Klişeleşmiş dille yazmamak, ve söyleyeceğini allayıp pullamadan söylemek. Tanpınar’da bunların ikisi de var."
Yazarın, iyi bir şair olmanın koşulu saydığı özellikler aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
Boş Bırak
Eski çağlarda insanlar hava durumu hakkında gözlemlere dayanarak bilgi edinirdi. Halen böyle inanışlara sahip insanların olduğu da bir gerçek. Onlara göre, kurbağa ötünce yağmur yağacak, inek duvarları yalarsa hava açacak, tavşanın tüyü sık olursa kış sert olacak demektir. Donuk renkli ay ise rüzgara alamet sayılır.
Bu parçada yazar birinci cümledeki görüşünü inandırıcı kılmak için aşağıdaki yollardan hangisine başvurmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden  hangisinde, kesme işareti ( ’) ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Boş Bırak
“Ben, profesyonel yazar atmosferine hiç girmedim. Nasıl oluyor bu? Örneğin bir Amerikalı yazarın bürosu, sekreterleri var. Bir konu üzerinde araştırmalar yapıp getiriliyor kendisine.Sonra bir roman kurgusu yaptırılıyor. Saygı duyulur belki böyle çalışmak gerek. Ama, bende böyle bir şey yok. En çok güvendiğim şey, kendi belleğimin oyunları.Bir konu geldiğinde iç yapım beni rahatsız ediyor, kıvrandırıyor ve ben, onu, bir şekilde, “Evet, buydu, böyleydi." Diyorum, yazıyorum.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin yanıtı yoktur?
Boş Bırak
“Halikarnas Balıkçısı’nın öykü ve romanlarının hemen hepsinde deniz ve deniz insanları ele alınmıştır. Kitaplarının adları bile bunu açıkça göstermektedir.Olaylar hep Ege ve Akdeniz kıyılarında geçer.Öykü ve romanlarının kişileri, ekmeklerini denizden çıkaran gemiciler, balıkçılar,; dalgıçlar ve sünger avcılardır. Yazar, alınyazılarını denize bağlayan, felaketlerinin denizden geleceklerini bildiği halde ondan ayrılmayan bu mert insanların üzerine sevgiyle eğilir."
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Boş Bırak
(I)Öncelikle, eleştireceği yazarın sanat ve dünya görüşünü kavramaya çalışır. (II) Sonra sanatçıyla ve onun yapıtlarıyla ilgili izlenimlerini toplumsal açıdan değerlendirmeye yönelir. (III) Bir yazarın bir yapıtını hiçbir zaman tek başına ele alıp incelemez. (IV) Bir romancının, bir öykücünün yeni bir yapıtını eleştirirken daha öncekilerle karşılaştırır. (V) Yapıtın hangi açılardan geliştiğini ya da geride kaldığını belirtir. (VI) Yazarın kendini aşma çabalarını ya da yinelemesini gösterir. (VII) Bunları yaparken ne denli nesnel olmaya çalışırsa çalışsın yine de öznellikten kurtulamaz.
Yukarıdaki parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa, parçanın anlamında büyük bir değişme olmaz?
Boş Bırak
(I) Posta İşletmesi tarafından yeni bir grup pul piyasaya çıkarıldı. (II) Bu pullar, çeşitli konulan içeriyor. (III) Bunlar arasında, az bulunan doğal varlıklarımızdan olan Van kedisinin tanıtımı ve türünün korunmasına yönelik çabaları kamuoyuna duyurmak amacıyla çıkarılan pullar da bulunuyor. (IV) Van kedisinin dünyadaki kedi ırkları arasında özel bir yeri var. (V) Bu değerli kedi türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. (VI) Bu nedenle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi tarafından bu konuda bilimsel çalışmalar yapılıyor.
Yukarıdaki parçayı iki paragrafa bölmek gerekse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?
Boş Bırak
(I) Garip hareketi üç şairin adıyla anılır; Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday. (II) Bu üç şair, başlangıçta konuşma dilinin yalınlığı içinde yaşama sevincini, günlük hayatı, küçük adamın dertlerini konu edinir. (III) Garip hareketini kısa sürede yaygınlaştırır. (IV) Melih Cevdet ve Oktay Rıfat yeni denemelere kendilerine Özgü bir şiire yönelirler. (V) Orhan Veli de ikinci kitabı "Vazgeçemediğimden başlayarak şiirini değiştirir.
Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Ancak zamanla bu üç şairin şiir anlayışlarında bir değişme olur." cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Boş Bırak
Arama izlerimi bu hüzünlü seherde
Yüzüm çoktan silindi aynalardan
Gecenin serinliği nehirlere siner de
Ben de kalbime doğru giderim buralardan.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
“Cümlede bulunan bir nesne, bazen aynı sözcükten oluşturulacak dolaylı tümleci unutturabilir.Bu tür cümlelerde dolaylı tümleç eksikliği söz konusu olur."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde üslup ve içerik bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
"Ofiste gürültünün ve kötü manzaralı dekorların karşısında dergi okumak oldukça zordu." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı söz konudur?
Boş Bırak
I. Her şeyini bize emanet ederek onurlandıran bu insanlara şükranlarımızı iletin.
II. Bütün emanetlere gözümüz gibi koruyacağımızdan emin olabilirsiniz.
III. Bizim inancımıza göre emanet namus kavramıyla aynı eş değerdedir.
IV. Üç arkadaş aynı evde kalıyorlardı.
V. O, konulara kendine özel bakış açılarıyla yaklaşırdı.
Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinde anlatım bozukluğu vardır?
Boş Bırak
....... Hiçbir zaman çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalamaz, ama bu, şairin, gününün tarihçisi olduğu anlamına gelmez. Şair güllerle ilgili bir şiir yazar, biz ondan birtakım olayların olup bittiğini anlarız. Yani şairin politikayı doğrudan etkilemek, yansıtmak gibi görevi yoktur.
Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde, ikinci cümle birincinin açıklaması değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam ilgisi vardır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz