Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Mehmet Emin Alahan 138 puan
Düşüncenin sıralanışı bakımından “Annesini, babasını, kardeşini, herkesi sürekli özlüyordu.” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir benzerlik yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi bir varsayımı ifade etmektedir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “karşılaştırma” söz konusu değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermemektedir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “sezgi, tahmin” söz konusu değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir “tanım” cümlesidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “takdir etme, beğenme” söz konusudur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur?
Boş Bırak
"Kültürel yaşamında ilerleme görülmeyen bir toplumun dilindeki gelişme de durur." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
Boş Bırak
"Hiçbir suçlu, kendi yargıçlığından kurtulamaz." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz