Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Betül Çapar 136 puan
Her birimiz gelecekle ilgili planlar kurar ve yükseklerde olmayı hedefleriz. Bazen sadece hayaller kurar bazen de bunu gerçekleştirmek için çaba sarf ederiz.Şunu unutmamak gerekir: Büyük sıçrayışı gerçeklestirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alr.
Altı çizili söz grubunu söyleyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
Boş Bırak
Birkaç cümleyle salondakilerin nabzını yokladıktan sonra asıl söylemesi gerekenleri sıralamaya başladı. Dinleyicileri iyi yakalamış, seviye ve ihtiyaçlarını iyi ölçmüş olacak ki alkışlar ve tatlı tebessümlerle salondan ayrıldı. Onun en takdir edilesi yönü de herhalde budur.
Bu parçadaki “nabzını yoklamak” söz grubunun parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Siz hiç merak etmeyin, ... Sonuç ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağım.
Bu parçadaki boş bırakılan yere anlam bütünlüğünü sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “taşımak” sözcüğü “üstünde bulundurmak” anlamında kullanılmıştır?
Boş Bırak
(I) Edebiyat tarihçelerimiz tarafından “ilk Türk romanı” olarak kabul edilen “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” bir aşk hikâyesini konu almaktadır.(II)İstanbul sokaklarının o cumbalı, kafesli evlerinin olduğu dönemlerden kalma bir hikâyedir bu.(III) Hacıbaba, üvey kızı Fitnat’ı tüm kem nazarlardan korumak için eve hapsetmiştir. (IV)Ne Fitnat’ın dışarı çıkmasına ne de eve nakış ustası şerife Hanım’dan başkasının girmesine izin verir. (V) Oysa Talat kafes arkasından gözüne kestirdiği Fitnat’a ulaşabilmek için akıl almaz çarelere başvurmaktadır.
Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
(I) Birçok oyunuyla Türk edebiyatında yerini alan Oğuz Atay, “Tutunamayanlar” romanıyla edebiyata yepyeni bir soluk getirdi. (II) Okuyanlar kadar okumayanlar da konuştu romanla ilgili. (III) Hayata veda edeli uzun yıllar olmasına rağmen hala popüler bir yazar Oğuz Atay.(IV) Son yıllarda kitaplarına ilgi büyük ama o da öldükten sonra değeri bilinen yazarlarımızdan. (V) Yakın çevresinde “Başarısının sefasını süremedi.” diyenler haksız da sayılmazlar aslında. (VI) Verdiği eserlere okur ancak ölümünden sonra cevap verdi.
Numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarıldığında paragrafın anlatımında eksiklik olmaz.?
Boş Bırak
(I)İki şehrin Hikâyesi Charles Dickens’ın 1859 yılında gazetelerde tefrika edilmek üzere yazdığı, dünya klasikleri arasına girmiş romanıdır. (II) Konusu Fransız Devrimi esnasında ve öncesinde Paris ve Londra’da geçmektedir. (III) Kitapta suçsuz yere Paris’teki bir hapishanede 18 yılın› geçiren Dr. Manette’in Londra’ya dönüşü sırasında tanıştıkları Charles Darnay ile kızının yapacakları evlilik ve bunun ardından meydana gelen Fransız ihtilali’nin hayatlarına etkileri anlatılır. (IV) Bu insanların ruhsal değişimlerini ele alan kitapta birçok tarihi izlere de rastlayabiliriz. (V) Charles Dickens’ın soluksuz anlatımı, olaylar arasındaki bağlantılar okuyucunun merakını son sayfaya kadar sürükler.
Numaralanmış cümlelerden hangisi yazarın üslubuna ait bilgi vermektedir?
Boş Bırak
I. Diyelim ki Fatih istanbul’u fethetmedi. II. İnşaata izinsiz girmek yasaktır. III. Bu puanla üniversiteye girmen imkansız. IV. Kopya çektiğimizi Seda söylemiştir.
Numaralandırılmış cümleler kavramlardan hangisine örnek oluşturmaz?
Boş Bırak
(I) Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Münir Özkul 1950’lerden itibaren rol almaya başladığı sinema filmleri ile sanat dünyasına girdi. (II) Özelikle 1970’lerin kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez’in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. (III) En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı sert Okul Müdürü Kel Mahmut tiplemesi oldu. (IV) 400’e yakın filmde rol aldı. (V) Adile Naşit’le beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesnel bir değerlendirme söz konusudur.?
Boş Bırak
(I) Trajediler tek bir olay üzerine kurulur. (II) Korkunç ve çirkin olaylar seyircinin önünde gösterilmez, kahramanlar tarafından sahnede hikâye edilir. (III) Kullanılan dil yüksek perdeden seslenir, basit ifadelere ve çirkin söyleyişlere asla yer verilmez. (IV) Trajedilerde üç birlik kuralına sıkı sıkıya uyulur. (V) Üç birlik kuralı kısaca, olayda birlik, zamanda birlik, yerde birlik demektir.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi “tanım” cümlesidir?
Boş Bırak
(I) Dikkat sorunu yaşamasına rağmen çok ders çalışan öğrencinin özellikle aile içi eğitim dinamikleri doğrudur. (II) Yani aile çalıştığı süre içinde onu destekliyor. (III) Sadece karneye ya da sınav sonucuna bakarak çocuk hakkında bir yargıya varmıyor. (IV) Bundan dolayı da çocuk başarısız sonuçlara rağmen sürekli çalışıyor. (V) Bu çocuğun çalışmasında, ilk yetişme ve eğitim yıllarından itibaren meslek seçimi yönlendirmesi ile birlikte ilgisinin bir noktaya toparlanmış olması da çok etkilidir.
Yukar›da numaralanm›flfl cümlelerin hangisi hem kendinden önceki cümlenin hem de kendinden sonraki cümlenin sonucudur?
Boş Bırak
Çağımızın en yaygın hastalığı haline gelen yabancılaşmak, kendini en ağır haliyle göstermektedir. Ama en çok da dilimizde yıkım etkisi yapıyor, diyebiliriz, bu veba için. şöyle bir dışarı çıktığımızda sadece “dışarı” sözcüğünün Türkçe kalmış olması beni gerçekten üzüyor. Mahallelerimiz, sokaklarımız neredeyse bize yabancı yerleşim yerleri gibiler. Ya da şöyle demeliyim: “Biz onların anlattıklarına, onların tarihlerine yabancıyız, kapatmışız kendimizi isteklerine.” Dilin bir kültür için ne demek olduğunu çoktan unutmuşuz, silmişiz lügatlerimizden.
Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
Boş Bırak
Eğitim insanı keşfetme ve cevherini ortaya koyma işidir. Eğitimci, insanda olmayan bir özelliği, bir yeteneği ona kazandıramaz. Ancak onda potansiyel olarak bulunan güç ve imkânları ortaya koyar, geliştirir ve mükemmelleştirir. Eğitimcinin, bir jeologun, bir maden mühendisinin yerin altında gizli kalmış cevheri, madenleri arayıp bulması ve onları işleyip ekonomiye kazandırması gibi insanın gizli yetenek ve özelliklerini keşfedip onları ortaya çıkartması, geliştirip işe yarar hale getirmesi gerekmektedir.
Yukardaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinden yararlanılmıştır?
Boş Bırak
Cornell Üniversitesinden Ayele Bekerie antik dönem Etiyopya sayı sistemi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu, Afrika uygarlığının kendi sayılarını geliştirmiş olduklarını kabul etmeyi reddeden Batılı akademisyenlere bir ders niteliği taşımaktadır. Etiyopya sayıları, hiç de şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, daha fazla antik Mısır sayılarına daha az olarak da Antik Yunan sayılarına benzemektedir. Bunun tersine harfleri Yunan harflerine benzemektedir. Bunun bir açıklaması, Yunanlıar da anlayabilsin diye mektupların her iki dilde de yazılmış olmalarıdır. Batılı kuşkuculara göre bu yazılar Yunanlılar tarafından yazılmıştır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Şimdilerde, usta diye nitelendirdiğimiz sanatçıların sanatçı çokluğundan şikâyet ettikleri çalınıyor kulağımıza. Kaliteli ve nitelikli eserlerin artık yok denecek kadar az olduğu... Buna benzer birçok şeyi paylaşıyorlar yazdıklarıyla, söylemleriyle. Ben fikrin doğruluğunu savunanlardan değilim elbette. Zaten savunmam söz konusu olamaz. Edebiyatımız yenileşmeye, gelişmeye aç ve onu besleyecek her yeni fikre de ihtiyacı var. Hem kim bilebilir ki bu sanatçılardan birinin ya da birkaçının sanatımıza edebiyatımıza yön verecek eserler veremeyeceklerini, onların bir ışık olup etraflarını aydınlatmayacaklarını. Büyük ustalar endişelenmesin onlar nasıl tuttularsa meşaleyi, genç nesil de öyle üstlenecektir bu vazifeyi.
Düşüncesini bu sözlerle dile getiren yazarın desteklemediği durum aşağıdakilerden hangisidir.?
Boş Bırak
Bir varsayıma göre, barut, ölümsüzlük iksiri arayışında olan ya da altın yapmanın yolunu arayan simyacılar tarafından icat edilmiştir Derek de Salla Price, Sciense Since Babylon (Babil’den Beri Bilim) adlı kitabında bilimin bizim zihnimizdeki bakış açısıyla değil, doğanın bize sunduklarıyla ilerleme gösterdiğini yazmıştır. Teknoloji, gündelik işler ve gereksinimler doğrultusunda gelişmektedir. Böyle düşünüldüğünde Çinlilerin barutu icat eden ilk kişiler olmaları şaşırtıcı değildir. Ch’in ve Han Hanedanlıklarından beri sağlık, evlerini böceklerden arındırma, şeytanın kovulması gibi gerekçelerle tütsü yakmışlardır. Duman, patlama, sesli infilaklar onların tinsel dünyalarıyla uyumludur. Çinliler ateşi sevmişlerdir ve sevmektedirler. Bu nedenle çok büyük mumlar ve ateş kaynakları yapmışlardır. Hava-i fişeklerin ilk örnekleri de Çinliler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Bu parçan›n ana düflflüncesi aflfla¤›dakilerden hangisidir?
Boş Bırak
(I) 1500’lü yılların başlarında şam ve Padua arasında Arapça el yazmalarının yoğun bir trafiği yaşanıyordu. (II) George Saliba, Rönesans döneminde çok sayıdaki Avrupalı bilim adamının Arapça öğrendiğini belgelemiştir. (III) Buna bir örnek de Padua’da çalıımış olan Kopernik’tir. (IV) Saliba, Kopernik’in islam gökbilimcilerinden çok fazla şey ödünç aldığını işaret etmiştir. (V) Padua’a çalışmış olan William Harvey 1629 yılında insan dolaşım sisteminin geometrisini oluşturmuştur. (VI) Saliba, 1241 tarihli Arapça bir belgede aynı geometrik yapının bulunduğunu söylemiştir. (VII) Saliba, kanın kalpten geçmeden önce akciğerler aracılığı ile dolaşması gerektiğini yazmıştır.
Yukarıdaki parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Boş Bırak
Sergen Yalçın, futbola Beşiktaş’ın altyapısında başladı. Burada Serpil Hamdi Tüzün’ün Türk futboluna kazandırdığı isimlerden biri oldu. 1989’da Türkiye Genç Takımlar şampiyonluğunu kazanan kadroda yer aldı. Gordon Milne döneminde Beşiktaş A Takımı’na yükseldi. 1991’in başında A takım ile idmanlara çıkmaya başladı. Sarıyer ile oynanan bir hazırlık maçında bir golü ve bir asisti ile adını duyurdu. 90-91 sezonunun ikinci yarısında zaman zaman 16 kişilik kadroya girse de maçlara çıkmadı. Aynı sezon Beşiktaş’ın PAF takımı ıstanbul şampiyonluğunu da kazanırken, Sergen de golleriyle takıma destek oldu.
Bu parçadan Sergen Yalçın’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Makalenin ülkemizde tanınması, gazetenin yayımlanmasıyla olmuştur. Makaleler köşe yazılarındandır. Gazetelerin ilk sayfalarındaki makaleye başmakale denir. Gazetenin başmakalesi devamlı aynı yazar tarafından yazılır. Gazetenin dünya görüşünü ve olaylara bakış açısını belirler. Gazetenin okuyucu sayısı üzerinde de etkilidir. Kimi insanlar, başyazar gazete değiştirdiğinde ya da beğendikleri makale yazarı artık eskisi kadar etkili ve tutarlı yazmadığında gazetelerini değiştirir. Bu yüzden makale yazmak çok önemlidir. Makale yazarı, okuyucuyu ile bağını koparmamak zorundadır.
Bu parçada makaleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ?
Boş Bırak
(I) 1882’de istanbul’da doğan Halide Edip, 9 Ocak 1964’te istanbul’da yaşamını yitirdi. (II) 1901’de Üsküdar Amerikan Kız Kolejinden mezun oldu. (III) Öğretmenleri arasında Rıza Tevfik Bölükbaşı ile sonradan evlendiği ve ilk kocası olan Salih Zeki de vardı. (IV) ilk yazıları “Halide Salih” takma adıyla Tanin gazetesinde yayınlanan Halide Edip, kadın psikolojisini konu alan romanlarıyla ün kazandı. (V) Balkan Savaşı yıllarında hastanelerde çalıştı. (VI) Gerek bu çalışmaları, gerekse müfettişliği sırasında istanbul semtlerini dolaşması, ona çeşitli kesimlerden insanları tanıma fırsatını verdi.
Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın düşünce akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
I. Onu sıkıştırmasak bu iii bitireceği yok. II. Çantasını koltuğunun altına sıkıştırmıştı. III. Yaşlı adam otobüste çok sıkıştığı için baygınlık geçirmişti. IV. Polisler sürekli sorular sorarak Ahmet’i sıkıştırıyordu. V. Parmağını kapıya sıkıştırmasaydı elindeki işi mutlaka yetiştirirdi. “sıkıştırmak” sözcüğü yukardaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
Boş Bırak
I. Bu konuya benim verebileceğim cevap, her ikisinin de olması gerektiğidir. II. Yıllardır çözülemeyen bir sorudur; sanat, sanat için mi, yoksa toplum için mi yapılır? III. Çünkü bu iki olgudan herhangi biri olmadığında sanatın kanatlarından biri kırılmış demektir. IV. Sanatta ne yapacaksın ve nasıl (kime göre) yapacaksın aşamalarıdır bunlar.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yadsıma” anlamı vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük başka bir sözcüğü niteleme göreviyle kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem zaman anlamı taşımamaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliği vardır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz