"Lise Matematik Öğretmenliği 2013 Öabt" adlı testte 50 soru vardır. Lise Matematik Öğretmenliği Alan Bilgisi kategorisinde yayınlanan teste 3490 kişi bakmış, 261 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Lise Matematik Öğretmenliği 2013 Öabt" adlı testin zorluk seviyesi zor olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Lise Matematik Öğretmenliği 2013 ÖabtGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi
Boş Bırak
2 - Bilgi
Boş Bırak
3 - Bilgi
Boş Bırak
4 - Bilgi
Boş Bırak
5 - Bilgi
Boş Bırak
6 - Bilgi
Boş Bırak
7 - Bilgi
Boş Bırak
8 - Bilgi
Boş Bırak
9 - Bilgi
Boş Bırak
10 - Bilgi
Boş Bırak
11 - Bilgi
Boş Bırak
12 - Bilgi
Boş Bırak
13 - Bilgi
Boş Bırak
14 - Bilgi
Boş Bırak
15 - Bilgi 236 = x(mod17)
olduğuna göre, x kaçtır?
Boş Bırak
16 - Bilgi A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı 3x3 biçiminde bir matristir.
A matrisinin tersi alınabildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
Boş Bırak
17 - Bilgi x+y+z = 0
x+2y+z = 0
y+az = 0
homojen denklem sisteminin sıfırdan farklı çözümleri vardır.
Buna göre, a kaçtır?
Boş Bırak
18 - Bilgi
Boş Bırak
19 - Bilgi A ve B kare matrislerinden A matrisi simetrik ve B matrisi ters simetriktir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi simetrik matristir?
Boş Bırak
20 - Bilgi Q rasyonel ve Z tam sayılar kümesi olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi verilen işleme göre grup değildir?
Boş Bırak
21 - Bilgi Cisimler ile ilgili olarak verilen
I. Bir cismin sıfır ve kendisinden başka ideali yoktur.
II. Her cisim kendi üzerinde bir vektör uzayıdır.
III. Her tamlık bölgesi bir cisimdir.
IV. Her mertebeden cisim vardır.
ifadelerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
22 - Bilgi Aynı noktadan kalkan iki gemiden birisi kuzey, diğeri batı istikametine doğru sabit hızlarla ilerlemektedir. Kuzeye giden geminin hızı dakikada 2V metre olup batıya giden geminin hızının 2 katıdır.
Buna göre, 1 dakika sonra bu iki gemi arasındaki mesafenin artış hızı kaçtır?
Boş Bırak
23 - Bilgi Alanı 144 cm2 olan kare biçimindeki bir kartonun köşelerinden eşit alanlı birer kare kesilerek geriye kalan parçalardan üstü açık bir prizma yapılıyor.
Bu prizmanın hacmi en fazla kaç cm3 olur?
Boş Bırak
24 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi üçüncü mertebeden (basamaktan) bir lineer diferansiyel denklemdir?
Boş Bırak
25 - Bilgi yII + yI - 6y = 0
diferansiyel denkleminin bir çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
26 - Bilgi
Boş Bırak
27 - Bilgi
Boş Bırak
28 - Bilgi
Boş Bırak
29 - Bilgi Dart oynayan bir genç 5 atış yapıyor.
Atışlarda isabet etme olasılığı 3/5 olduğuna göre, oyuncunun 4 defa isabet ettirme olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
30 - Bilgi
Boş Bırak
31 - Bilgi Bir sınıftan rastgele seçilen 5 öğrencinin notları 65, 54, 50, 82, 74 olarak veriliyor.
Buna göre, örneklem ortalaması ve medyanı sırasıyla kaçtır?
Boş Bırak
32 - Bilgi
Boş Bırak
33 - Bilgi
Boş Bırak
34 - Bilgi
Boş Bırak
35 - Bilgi Düzlemde denklemleri x+y-1 = 0 ve -x+y-1 = 0 ile verilen doğruların ortak noktasından geçen ve doğrultmanı (1,1) olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
36 - Bilgi Uzayda A(1,2,3) noktasının, x=y=z doğrusuna göre simetriği olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
37 - Bilgi
Boş Bırak
38 - Bilgi
Boş Bırak
39 - Bilgi
Boş Bırak
40 - Bilgi
Boş Bırak
41 - Bilgi Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Dersi Öğretim Programı’nda
 Kavramları açıklayabilmek için diğer kavramlardan yararlanır.
 Aynı matematiksel kavramın farklı temsillerini tanır.
kazanımları aşağıdaki temel becerilerden hangisi kapsamında ele alınmıştır?
Boş Bırak
42 - Bilgi Euclid Geometrisi’nin beş postulatından birine yönelik şüpheler ve bunun üzerine yapılan çalışmalar Euclid dışı geometrilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Buna göre, bu postulat aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
43 - Bilgi
(I. // II. // III.)
Boş Bırak
44 - Bilgi Van Hiele, geometrik düşünmenin gelişiminin aşamalı olarak aşağıda verilen beş düzeyde gerçekleştiğini belirtmektedir.
1. Düzey: Öğrenci, şekilleri genel görsel özelliklerine göre tanır ve adlandırır.
2. Düzey: Öğrenci, şekillerin özelliklerini belirtir.
3. Düzey: Öğrenci, geometrik şekiller arasında ilişkiler kurar.
4. Düzey: Öğrenci, bir aksiyomatik yapıyı kullanabilir ve bu yapı içinde ispatlar yapar.
5. Düzey: Öğrenci, farklı aksiyomatik sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlar.
Buna göre,
I. Çemberde kiriş ve kesenler ile ilgili özelliklerin doğruluğunu gösterir.
II. Verilen farklı geometrik şekiller arasından çemberi seçer.
III. Çemberde kirişin orta dikmesinin merkezden geçtiğini ifade eder.
kazanımları Van Hiele’e göre hangi düzeyde yer almaktadır?
(I. // II. // III.)
Boş Bırak
45 - Bilgi
(Öğrenci // İspat Yöntemi)
Boş Bırak
46 - Bilgi
Boş Bırak
47 - Bilgi
Boş Bırak
48 - Bilgi
Boş Bırak
49 - Bilgi
Boş Bırak
50 - Bilgi
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.