Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Halil Özdere 337 puan
I. Merkezî koful
II. Granüllü endoplazmik retikulum
III. Hücre zarı
IV. Hücre duvarı
V. Hücre iskeleti elemanları
Yukarıdaki hücresel yapılardan hangileri, hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunabilir?
Boş Bırak
Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Vitaminlerle ilgili,
I. Yağda çözünen vitaminler vücutta depolanabildiklerinden fazla miktarda alındıklarında olumsuz bir etki göstermezler.
II. Bazı vitaminler koenzim olarak işlev görebilirler.
III. Vücutta enerji depoları tükendiğinde vitaminler, enerji elde etmek için kullanılabilirler.
IV. Bütün canlılar, ihtiyaç duydukları vitaminleri sentezleyebilirler.
V. Öncül madde olarak alınan bazı vitaminler vücutta aktifleştirilebilirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Dört bitki, bilim insanları tarafından,
I. Pinus nigra,
II. Morus nigra,
III. Pinus alba,
IV. Morus alba
şeklinde adlandırılmıştır.
Bu bitkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir ekosistemde; ölü hayvan kalıntıları (leş) ile beslenen akbabaların sayılarının azaldığı, yumurtadan çıkan yavrularda ölüm oranının arttığı ve popülasyonunun yok olma girdabına yaklaştığı gözlenmiştir.
Akbaba popülasyonunun yok olma girdabına sürüklenmesine;
I. tarım ürünlerine ve ağaçlara zarar veren böceklere karşı kimyasal mücadele yapılması,
II. otla beslenen hayvanların sayısının artması,
III. ayrıştırıcı organizmaların sayısının artması,
IV. popülasyon içerisindeki genetik çeşitliliğin azalması
durumlarından hangileri neden olmuş olabilir?
Boş Bırak
Memelilerde olgun alyuvar hücrelerinde mitokondri bulunmaz.
Buna göre bu hücreler, yaşamaları için gerekli olan enerjiyi aşağıdaki yollardan hangisiyle sağlar?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
İnsanın iskelet kası hücrelerinde, oksijenli solunum ve fermantasyon olayları gerçekleşirken son elektron alıcısı olarak işlev gören moleküller aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(Oksijenli solunum / Fermantasyon)
Boş Bırak
Boş Bırak
Bitkilerde ksilem ve floem ile ilgili,
I. Farklı maddeleri taşıyabilirler.
II. Taşınımın yönlerinde farklılık görülebilir.
III. Her ikisinde de maddelerin taşınmasında ATP enerjisinden yararlanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Çiçekli bitkilerde döllenmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Bir baklagilin köklerinde simbiyotik yaşayan bakterilerin faaliyetini olumsuz etkileyen çevresel bir etmenin, aşağıdaki maddelerden hangisinin bitki kökleriyle alınımını engellemesi beklenir?
Boş Bırak
Karyotip hazırlama işleminde, bir hücredeki kromozomlar özel boyalarla boyandıktan sonra fotoğrafları çekilir ve homolog kromozomlar bir araya getirilir.
Karyotip analizinde, bir homolog kromozom çifti incelendiğinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin aynı olmadığı görülebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kan gruplarının belirlenmesiyle ilgili olarak öğrencileriyle deney yapmak isteyen bir öğretmen Anti-A ve Anti-B test serumlarının etiketlerinin kaybolduğunu görüyor. Bunun üzerine öğretmen, kan gruplarını bilen dört öğrencisinden aldığı kanları kullanarak test serumlarının etiketlerinin ne olduğunu belirlemeye karar veriyor.
Bu dört öğrenciden;
Burak      A,
Duru      B,
Melisa      O,
Demir      AB
kan grubuna sahip olduğuna göre, öğretmen hangi iki öğrenciyi seçerse amacına ulaşamaz?
Boş Bırak
Proteinlerin yapısına katılan 20 çeşit amino asit olmasına rağmen bunları şifreleyen genetik kod veya kodon sayısının 61 olduğu bilinmektedir. Böylece hemen hemen her amino asit için birden fazla sayıda genetik kod vardır.
Genetik kod sayısının fazla olmasının canlılara sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bal arıları, misk öküzleri ve aslanlar gibi bazı hayvan türleri sosyal gruplar hâlinde yaşamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşam tarzının sağladığı yararlar arasında yer almaz?
Boş Bırak
İnsanda, aşağıdaki damar çiftlerinden hangisinde bulunan kan, oksijen derişimleri bakımından birbirine çok benzerdir?
Boş Bırak
Bir süre kendi etrafında dönen bir insanın sandalyeye oturduktan sonra baş dönmesi hissinin devam etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İnsanda;
I. sindirim enzimlerinin bir çoğunun inaktif olarak salgılanması,
II. sindirim enzimlerinin farklı pH’li ortamlarda etkin olması,
III. ince bağırsakta emilme yüzeyinin villuslarla artırılmış olması,
IV. sindirim kanalının bazı hücreler tarafından salgılanan mukus ile kaplanması
olaylarından hangilerinin, sindirim kanalının sindirim öz sularının içeriğinden zarar görmemesi için gelişmiş olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
İnsanda akciğerlerle alınan oksijenin vücut hücrelerine taşınması sırasında meydana gelen;
I. doku kılcal damarlarındaki kanda karbondioksit miktarı arttığı için oksijenin hemoglobinden ayrılması,
II. alveollere dolan havadaki oksijenin difüzyonla akciğer kılcal damarlarına geçmesi,
III. oksijenin alyuvarlardaki hemoglobinle birleşerek oksihemoglobin oluşturması,
IV. plazmadaki oksijenin doku sıvısına geçtikten sonra difüzyonla hücrelere geçmesi,
V. oksijence zengin kanın kalpten vücuda pompalanması
olaylarının doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Sağlıklı bir insanda, boşaltım sistemine ait aşağıdaki yapıların hangisinde bulunan sıvının bileşimi, kan plazmasına büyük ölçüde benzerlik gösterir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Sağlıklı bir insanda kandaki kalsiyum miktarının düzenlenmesi sırasında;
I. parathormonun kandaki seviyesinin artması,
II. paratiroit bezinin uyarılması,
III. kanda kalsiyum miktarının normal seviyesinin altına düşmesi,
IV. kemiklerden kana kalsiyum geçişi
olayları gerçekleşmektedir.
Bu olayların gerçekleşme sırasının doğru olması için hangi iki basamak yer değiştirmelidir?
Boş Bırak
Suda yaşayan bir hayvanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi, evrimsel süreçte karasal ortamdan sucul ortama geçmiş olduğunu kanıtlamada delil olarak kullanılamaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz