Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Bilge Küçük 69 puan
Bir bitkinin kök, gövde ve yapraklarından kesit alındığında aşağıdaki dokulardan hangisinde birden fazla sayıda hücre çeşidi gözlenmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bitkilerde fotosentez ile oluşturulan besinlerin üretildiği hücrelere “kaynak”, bu besinlerin floem ile taşınarak depo edildiği hücrelere de “havuz” denir.
Buna göre bitkilerde,
I. Kök
II. Gövde
III. Meyve
organlarından hangilerinde havuz hücreler bulunur?
Boş Bırak
Stomanın açılıp kapanmasında etkili faktörlerden biri de potasyumdur. K+ iyonu,
I. Stoma hücrelerinde su potansiyelini düşürür.
II. Bekçi hücrelerinde osmotik basıncı artırır.
III. Enzim yapısına kofaktör olarak katılır.
verilenlerden hangilerine neden olduğu için stomanın çalışmasında önemlidir?
Boş Bırak
Stomaların açılıp kapanmasında,
I. Absisik asit
II. Karbondioksit
III. Işık miktarı verilenlerden hangileri etkilidir?
Boş Bırak
Bir süre ışıksız ortamda bekletilen ve köklendirilen patates yumrusu ışıklı ortama alınıyor.
Patateste yeni oluşan sürgünler,
I. Klorofil sentezler.
II. Yaprakları oluşturur.
III. Besin sentezler.
verilenlerden hangilerini gerçekleştirir?
Boş Bırak
Boş Bırak
İletim demetli bitkilerde şeker ve diğer organik bileşikleri taşıyan floemdeki kalburlu boru hücrelerinin canlı olmalarına karşın; ribozomları, belirgin kofulları ve hücre iskeleti bulunmaz.
I. Hücre bölünemediğinden bu organellere gerek yoktur.
II. Besin elementlerinin hücre içinden geçişini kolaylaştırır.
III. Besin ve gerekli enerji arkadaş hücrelerinden sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri bu durumun bitkiye sağladığı yararlardan biri değildir?
Boş Bırak
Bitkilerde gaz halindeki su kaybına terleme denir.
Terlemeyi etkileyen faktörler ile ilgili verilen grafiklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Yaprakları taşır, güneş ışığı almalarını sağlar.
II. Üreme yapıları çiçekler gövdede bulunur.
III. Meyvelerin yayılmasını kolaylaştırır.
IV. Bazı bitki çeşitlerinde besin depolar.
Verilenlerden hangileri gövde için doğrudur?
Boş Bırak
Bitkilerde, suyun kökten yapraklara doğru yer çekimine zıt yönde taşınmasına hangi özelliğinin rolü vardır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz