Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Eren Aynalı 29 puan
Gen klonlama çalışmasının basamakları karışık olarak aşağıda verildiği gibidir;
I. Bakteri plazmiti bakteriden, büyüme hormonu geni içeren DNA ise hücreden ayrıştırılır.
II. Plazmitin yapısında büyüme hormonu geni bulunmasıyla rekombinant DNA elde edilir.
III. Restriksiyon enzimi ile büyüme hormonu geninin bulunduğu DNA bölümü kesilir.
IV. Ligaz enzimi yardımıyla büyüme hormonu geni plazmite yapıştırılır.
V. Rekombinant DNA’nın bakteri hücresi içerisinde çoğaltılması sağlanır.
Buna göre çalışma basamaklarının doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
Boş Bırak
Kromozom sayısının 3n ve daha fazla olması temeline dayanarak, normal formlarından daha iri ve daha tatlı meyve oluşturulması için uygulanan biyoteknolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kök hücreleriyle ilgili,
I. Özelleşmiş hücrelerin tamamına farklılaşabilir
II. Kan, deri, sindirim organları gibi organların sürekli yenilenmesini sağlar.
III. Embriyo, kemik iliği gibi yapılardan elde edilebilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
DNA parmak izi analizi, bir insanın DNA’sında bulunan nükleotit sırasının diğer insanlardan farklı olmasına dayanır.
Buna göre DNA parmak izi analizi yöntemiyle,
I. Adli olayların çözümü
II. Safkan köpek soylarının belirlenmesi
III. Tek yumurta ikizlerinin genetik farklılığının belirlenmesi
verilenlerden hangilerine yönelik çalışmalar yapılabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Gen tedavisi yöntemiyle,
I. Alkol ve madde bağımlılığı
II. Suça yatkınlık
III. Kalıtsal hastalık
verilenlerden hangilerinin çözümü hedeflenmektedir?
Boş Bırak
PGT (pre-implantasyon) yöntemiyle bazı genetik bozukluklara bağlı bebek sahibi olamayan çiftlerin bebeklerinin olması sağlanabilmektedir.
Buna göre bu yöntemin uygulanması aşamasında,
I. Genetik olarak sağlıklı olan embriyoların seçilmesi
II. Anne ve babadan alınan gametlerin yapay döllenmesiyle oluşan çok sayıdaki zigotun rahime transfer edilmesi
III. Embriyolara yapılan biyopsi sonucunda uygun olan bir-iki embriyonun mikro enjeksiyonla rahime transfer edilmesi
verilenlerden hangilerinin yapılması yanlış olur?
Boş Bırak
Üstün özellikli erkek hayvanlardan alınan spermler sperm bankasında bir süre saklandıktan sonra uygun zamanda üstün özellikli yumurtalar ile döllenir. Böylece daha verimli ve sağlıklı hayvanlar geliştirilir.
Yukarıda ifade edilen biyoteknolojik yöntem seçenektekilerden hangisine karşılık gelir?
Boş Bırak
Gen klonlaması yöntemiyle,
I. İnsülin hormonu üretimi
II. Peynir mayası üretimi
III. Bitkilerde dirençlilik geni üretimi
IV. Genetik yapısı aynı olan hayvan üretimi
verilenlerden hangileri yapılmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi geleneksel ıslah çalışmalarına örnek verilir?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi biyoteknolojinin uygulama alanı içerisinde değerlendirilmez?
Boş Bırak
I. Kemik hücresi
II. Kalp kası hücresi
III. Kan hücresi
IV. İnsülin üretici
hücre Kök hücrelerin farklılaşması ile verilen hücrelerden hangileri oluşabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz