Tebrikler! Testin en başarılı üyesi yunus emre 45 puan
Aşağıda çeşitli canlıların isimleri verilmiştir.
I. Sorex minutus (cüce fare)
II. Mus musculus (ev faresi)
III. Sorex araneus (orman sivri faresi)
Bu canlılarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İnsan, balina, yarasa dış görünüş olarak yakın bir benzerlik göstermedikleri halde, aynı sınıfta bulunurlar.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
Boş Bırak
Boş Bırak
Omurgasız hayvanlar grubundan olan böceklerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Bitkiler aleminde bulunan,
– Çiçeksiz bitki
– Tek çenekli
– Çift çenekli
– Açık tohumlu
gibi canlı gruplarında,
I. Fotofosforilasyon yapma
II. Kambiyum bulundurma
III. İletim demetlerine sahip olma
IV. Meyve oluşturma
özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur?
Boş Bırak
Kloroplastı olmamasına rağmen bitkiler alemi içinde incelenen bir bitki türü için,
I. Çiçekli bitkiler grubunda incelenir.
II. Besinini topraktan karşılar.
III. Organik besinleri kullanarak fosforilasyonu gerçekleştirme
IV. Basit organiklerden kompleks organik sentezleme
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Bir yeşil hidra olan Chloropydra sahip olduğu rengi kendi hücreleri içerisinde barındırdığı yeşil alglere borçludur. Böylece hidra, yeşil alglerin fotosentezinden yararlanır. Ayrıca tentakülleriyle küçük kabuklu hayvanları yakalayarak sindirim boşluğunda sindirir.
Buna göre bu hidra ile ilgili,
I. Heterotrof olarak beslenir.
II. Algler parazit olarak üzerlerinde yaşar.
III. Hidranın hücrelerinde yeşil renk pigmentleri bulunur.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Omurgasız grubundan bazı sülükler çeşitli omurgalılara saldırarak kan emerler. Konağın derisi üzerinde ince bir alan seçer, küçük bıçak şeklinde çeneleriyle ya ağrısız bir yarık açar ya da enzimler vasıtasıyla bir delik açar. Daha sonra bu yara içerisinde kanın pıhtılaşmasını önleyici bir madde (hidrudin) salgılar ve kanı emmeye başlar. Bazı sülükler beslendikten sonra bir yıl süre ile beslenmeden hayatını sürdürebilir.
Buna göre,
I. Sülüklerin hepsi parazit olarak yaşar.
II. Virüsler gibi delici özel enzimlere sahiptir.
III. Hidrudin maddesi konağa geçtikten sonra konağın kanında pıhtılaşma olmayacağından kan kaybı devam eder.
IV. Bazı sülüklerin metabolizmaları diğer omurgasızlara göre daha yavaştır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Kordalılar şubesinden olan tüm canlılarda,
I. Embriyonik dönemde notokart (sırtipi) bulunması
II. Gelişmelerinin belirli evresinde yutak yarıklarına (keselerine) sahip olma
III. Ökaryotik çok hücreli yapıya sahip olma
özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bazı bakteriler aşırı sıcak veya besin yetersizliği gibi olumsuz şartlara uzun süre direnç gösterebilir.
Bakterilerin bu gibi olumsuz koşullara uzun süre direnç göstermesi,
I. Hücre duvarına sahip olması
II. Hücre zarının çift katlı lipitlerle sarılı olması
III. Endospor oluşturması
IV. Oksijensiz solunum yapabilmesi
özelliklerinden hangilerine sahip olmaları sayesinde gerçekleşir?
Boş Bırak
Hayvanlar aleminde bulunan ve aşağıda verilen özelliklere sahip olan canlılardan hangisi omurgalılar grubunda incelenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Farklı özelliklere sahip olan,
– Maya mantarları
– Cıvık mantarlar
– Küf mantarları
şeklindeki üç canlı grubunun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
Bakteri, arke, virüsler için,
I. Zarlı organelin bulunması
II. Hücre duvarına sahip olma
III. Basit organiklerden kompleks organik madde sentezleme
IV. Mutasyon geçirme
V. Çoğalabilme
özelliklerden hangileri ortaktır?
Boş Bırak
Heterotrof beslenen arke ve bakteriler için,
I. Aminoasitler arasında peptit bağı kurma
II. Fosforilasyon olayını gerçekleştirme
III. Peptidoglikandan oluşan çeper içerme
IV. DNA'ları etrafında histon proteinleri bulundurma
özelliklerinden hangileri ortak değildir?
Boş Bırak
Bir hayvanın kordalı olarak kabul edilmesi için özellikle hayatının bir döneminde sırt bölgesinde içi boş sinir kordonu, bu kordonun etrafında omurga benzeri yapı olan notokord, solungaç yarıkları ve arka bölümünde kuyruk olmalıdır. Amfiyoksüs ve tulumlular ilkel kordalılardır.
Buna göre, ilkel kordalıların özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Balıklar 3 grupta incelenmektedir.
– Çenesiz balıklar (Petromizon gibi)
– Kıkırdaklı balıklar (köpek balığı, vatoz gibi)
– Kemikli balıklar (Alabalık, hamsi gibi)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu balıkların ortak özelliklerinden biridir?
Boş Bırak
Eğerelti otu ve karayosunları ile ilgili,
I. Gelişmiş kök ve sistemlerine sahip olma
II. Gövde ve yaprak bulundurma
III. Tohum oluşturma
IV. İletim demetlerine sahip olma
V. Sporlarla çoğalma
özelliklerinden hangisi ortaktır?
Boş Bırak
Memeliler,
– Gagalı memeliler (Ornitorenk gibi)
– Keseli memeliler (Kanguru gibi)
– Plasentalı memeliler (Yarasa gibi)
olarak üç alt grupta incelendiğine göre, aşağıdakilerden hangisi bu memelilerin ortak özelliklerinden biridir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz