Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Buse 146 puan
Boş Bırak
Bir araştırmacı farklı canlıların ortam sıcaklığına bağlı metabolizma hızlarını ölçüyor.
Buna göre, aşağıdaki canlılardan hangisinin soğuk ortamda kalp atış hızı belirli süre artar?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Canlıların fonksiyonlarını devam ettirmek üzere dolaşım, solunum ve vücut ısısını düzenleyen sistemlerin harcadığı minimal enerjiye bazal metabolizma denir.
Aşağıdakilerden hangisi bazal metabolizmaya örnek verilemez?
Boş Bırak
Tüm canlılarda anabolizma (yapım) ve katabolizma (yıkım) olayları ortak olarak gerçekleşir.
Buna göre,
I. Protistalarda gen kontrolünde protein sentezi
II. Mantarlarda glikozlardan hücrenin çeperini oluşturacak kitin oluşumu
III. Bitkilerde nişastanın glikoza dönüşümü
IV. Hayvanlarda karaciğerde glikojenin glikoza dönüşümü
V. Bakterilerde hücre zarının yapısını oluşturan glikoprotein oluşumu
verilenler gruplandırılmak istendiğinde aşağı- dakilerden hangisi doğru olur?
(Anabolizma // Katabolizma)
Boş Bırak
İnsanlar metabolizma hızlarını ayarlayabilmek için bazı adaptasyonlara sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu adaptasyonlara örnek verilemez?
Boş Bırak
Metabolizma hızı ateşli hastalıklar ve tiroksin hormonunun çok salgılanmasıyla oluşan hipertiroidi ile artırılırken, soğuğa maruz kalma ve tiroksin hormonunun az salgılanmasıyla oluşan hipotiroidi ile azaltılır.
Buna göre,
I. Vücut hormon düzeyleri
II. Ortamın sıcaklığı
III. Son yenilen yemeğin kalori değerleri
verilenlerden hangileri canlının bazal metabolizma hızını ölçerken dikkate alınmalıdır?
Boş Bırak
Bazal metabolizma hızı ölçümü metabolik ölçüm sistemine bağlıdır. Bu sistem kişinin bazal koşullarda ne kadar oksijen kullandığını ve ne kadar karbondioksit ürettiğini ölçer.
A: Vücut ağırlığı (kg)
B : Boy (cm)
Y : Yaş (yıl)
BMH : Bazal metabolizma hızı
BMH (Erkek) :
66,5 + (13,75 x A) + (5,03 + B) – (6,75 x Y)
BMH (Kadın) :
65,1 + (9,56 x A) + (1,85 x B) – (4,68 x Y)
formülasyonu kullanılarak hesaplanabilir.
Buna göre,
I. Bireylerin cinsiyetleri
II. Bireylerin boy ve ağırlık parametreleri
III. Bireylerin yaşları
IV. Bireylerin son tükettikleri besin kalorisi
verilenlerden hangileri bazal metabolizma ölçümü için dikkate alınması gerekenlerdendir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Dış çevre koşulları ne olursa olsun canlıların dengeli ve kararlı bir iç çevre oluşturmasına homeostasi denir. Canlıların değişen ortam koşullarına uyum gösterme özelliği vardır. Buna adaptasyon denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çöl canlılarının adaptasyonlarından biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki tabloda fasulye bitkisine ait yaprak, tohum ve polenlerin sıcaklığa karşı toleransları verilmiştir.
Bitki yapraklarıSıcaklıkSıcaklıkta bekletilme süresiDeğişim
Fasulye yaprağı80-851 saatÖlü
Fasulye poleni15-202 saatCanlı
Fasulye tohumu35-405 saatCanlı
Bu tablodaki verilere dayanılarak,
I. Tohum polene göre sıcaklığa daha dayanıklıdır.
II. Fasulyenin değişik yapılarının sıcaklığa karşı toleransı aynıdır.
III. Fasulye yaprağı yüksek sıcaklıkta canlılığını kaybeder.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir canlıda görülebilen bazı olaylar şunlardır.
I. Genlerin yapısında oluşan ani değişmeler
II. İç ve dış çevreden gelen fiziksel ve kimyasal etkileri algılama
III. Organik besinlerin parçalanarak vücut için gerekli enerjinin üretilmesi
IV. Metabolizma atıklarının vücuttan uzaklaştırılması
V. Büyük moleküllü besinlerin yapı birimlerine yıkılması
Bu canlılık olayları için aşağıdakilerden hangisinin tanımı verilmemiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Canlıların çoğu polimer maddeleri monomer maddelere çevirdikten sonra kimyasal bağ enerjisinden daha fazla oranda yararlanmaya çalışır.
Bu durumu sağlayan metabolizma olayları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Canlıların ortak özelliklerini açıklayan bazı örnekler şunlardır.
– Terliksi hayvanın silleriyle besine yaklaşması
– Çöl hayvanlarının enerji için yağ depo etmesi
– Köpeğin ses duyduğunda kulağını dikleştirmesi
– Amipin kendine benzer yeni bireyler oluşturması
– İnsanlarda atık maddelerin uzaklaştırılmasında böbreklerin görev yapması
Bu örnekler ile ilgili açıklanan özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
Çok hücreli canlılarda,
I. Gamet oluşturma
II. Su ve suda çözünmüş atıkları uzaklaştırma
III. Yer değiştirme
IV. Fazla ışıkta göz bebeğinin küçülmesi
V. Organik besinleri inorganik besinlere parçalama
gözlenen olaylar eşleştirilmek istenirse hangisi yanlış olur?
Boş Bırak
Canlıların ortak özelliklerinden biri de adaptasyondur.
Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona verilen örneklerden biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz