Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Murathan Yolcu 125 puan
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşırı sıcaklık veya pH gibi olumsuz faktörler proteinlerin üç boyutlu yapısının değişmesine neden olur.
Buna göre,
I. pH değişimleri proteinin birincil yapısını etkilemez.
II. Aminoasitlerin dizilimi bozulmaz.
III. Aşırı sıcaklıkta peptit bağları etkilenmez.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Nişasta ve selüloz bitkilerde bulunan bir polisakkarittir. Nişastanın yapısında bulunan glikoz birimleri arasındaki bağlar a, selülozda ise b bağları bulunur.
Bu durum,
I. Sudaki çözünme özelliğine
II. Üç boyutlu molekül yapılarına
III. Sindirimlerine etki eden enzim çeşitlerine
verilenlerden hangilerinde farklılığa neden olabilir?
Boş Bırak
Steroitlerin çözünürlük özellikleri katı yağlar, sıvı yağlar, mumlar ve fosfolipitlere benzer olduğu için yaygın olarak lipitler içinde sınıflandırsalar bile anlatılan diğer lipitlerden yapısal olarak belirgin şekilde farklılık gösterirler. Bunlar yağ asitleri ile bir alkolün bağlanmasını temel almazlar. Bunun yerine karbon atomlarının birbirine bağlanarak oluşturduğu dört halkadan ve halkalara bağlı çeşitli yan gruplardan oluşan karmaşık moleküllerdir. Bazı vitaminler ve hormonlar steroittir ayrıca steroitler hücre zarında yapısal element olarak da bulunur.
Buna göre, steroitlerle ilgili,
I. Bağlanma yapılarının diğer lipitlerden farklı olmasından dolayı suda çözünmezler.
II. Bazıları düzenleyici olarak görev yapar.
III. Hücre oluşumunda görev alır.
IV. Diğer yapılardan farklılık olarak zincir oluşumu karbon atomları arasında olur.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
İnsanlarda provitamin A karaciğer hücrelerinde A vitaminine, provitamin D ise derideki hücrelerde ışığın etkisiyle D vitaminine dönüşürler.
Buna göre,
I. İnsanlar tüm vitaminleri vücutlarında dönüşüme uğratarak kullanır.
II. Vitaminlerin aktif hale gelmesi hücre içinde gerçekleşir.
III. Provitaminleri insanlar sentezler ve aktif hale getirir.
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
İnsanların besinlerle aldığı moleküller ve depolandığı organlarla ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
İnsan vücudunda dönüşümle elde edilemeyen ve dışarıdan besinlerle alınmak zorunda olan aminoasitlere temel aminoasitler denir. Bunlardan biri de metionin'dir. Yalnız temel olmayan bazı aminoasitler ise bu aminoasitlerin gereksinimini azaltabilir. Örneğin temel olmayan sistein aminoasidi, metionine olan gereksinimini azaltır.
Buna göre,
I. Temel aminoasitlerin tümünün görevini temel olmayanlar karşılayabilir.
II. İnsanlar bazı aminoasitleri inorganik maddelerden sentezleyebilir.
III. Bazı aminoasitlerin eksikliği başka bir aminoasit ile belirli ölçüde giderilebilir.
verilen yorumlardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bazı kimyasal maddeler sinir hücrelerindeki iletimi engeller. Bunlardan biri de sarin gazıdır. Bu gaz asetilkolin esteraz enzimine bağlanarak iletimin aksamasına neden olur. Örneğin kurbağaya belirli oranda verildikten sonra bacağına asit damlatıldığında ayağını çekmediği gözleniyor.
Kurbağanın aside karşı tepki oluşturmaması aşağıdakilerden hangisinin sonucunu olarak gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki tabloda bazı besin maddelerinin yüzde olarak içerdikleri besinlerin miktarı gösterilmiştir.
Besin MaddeleriKarbonhidratYağProteinVitamin
Koyun eti3,058,4218,20,1
Bezelye49,82,4521,025,3
Domates27,41,26,712,3
Fıstık18,558,710,036,05
Buna göre,
I. Bütün besin çeşitlerinde enerji verici olarak en son kullanılan protein öncelikli kullanılan karbonhidratlardan daha fazla oranda bulunur.
II. Hayvansal besinlerde vitamin oranı daha fazladır.
III. Bitkisel besinlerde karbonhidrat oranı daha fazladır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?ine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Glikoz molekülleri,
I. Bitki hücrelerinde yapı maddesine katılma
II. Mantar hücrelerinde depo edilme
III. Hayvan hücrelerinde solunum olayında kullanılma
IV. Öglenada fotosentez olayında kullanılma
olaylarından hangilerinde kullanılır?
Boş Bırak
İnsan hücrelerinde aşağıdaki dönüşümlerden hangisi gerçekleşmez?
Boş Bırak
Bebekler sağlıklı gelişebilmek için bazı besinleri dışarıdan mutlaka hazır almak zorundadırlar. Örneğin lizin aminoasidi eksik alındığında kaslarda zayıflık ortaya çıkar ya da D vitaminini yeterli düzeyde alınmadığında kemiklerde gelişme yavaşlar.
Buna göre,
I. İlgili besinler, dengeli beslenmeler sonucu karşılanabilir.
II. Sadece lizin aminoasidi eksik alındığında kaslarda hareket sınırlı olur.
III. Bir besinin eksikliğini diğer besinler de karşı- layabilir.
ifadelerden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Bir araştırmacı insanlarda bazı besinlerin yeterli düzeyde olmadığında aksaklıklar ortaya çıktığını gözlemlemiştir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
– K vitamini eksikliğinde kanın geç pıhtılaşması
– Bazı temel aminoasitlerin eksikliğinde kas proteinlerinin yapımında aksamalar
– Demir eksikliğinde solunum yetmezliği
Buna göre,
I. İnsanlarda organik maddeler inorganik maddelerden daha önemlidir.
II. K vitamini depolanmadığı için eksikliği daha hızlı hissedilir.
III. Bazı insanlar temel aminoasitleri sentezleyemediğinden düzenli olarak dışarıdan almalıdırlar.
IV. Dengeli ve düzenli beslenen insanlarda bu aksamaların gözlenmesi zorlaşır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Vitamin ve enzimler için,
I. Aşırı sıcaklıkta üç boyutlu yapılarının değişmesi
II. Yapısında C, H, O bulundurma
III. Enerji verici olarak kullanılma
IV. Fazlasının hücreler içinde depolanabilmesi
V. Aktivasyon enerjisini düşürme
verilenlerden hangileri ortaktır?
Boş Bırak
Bir canlının yapısında bulunan basit ve bileşik enzimler için aşağıdakilerden hangisi ortak özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ATP ve enzimlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Bütün canlı hücreler acil enerji ihtiyaçlarını yüksek enerjili fosfat bağları içeren bazı moleküllerden karşılar. En çok bilinen ve kullanılan enerji bileşiği ise ATP molekülüdür.
Buna göre, canlıların tümü enerji ihtiyaçlarını,
I. Substrat düzeyinde fosforilasyon
II. Oksidatif fosforilasyon
III. Fotofosforilasyon
IV. Kemofosforilasyon
verilen yollardan hangileriyle gerçekleştirir?
Boş Bırak
I. Protein
II. Selüloz
III. Glikoprotein
IV. Yağ
V. Kitin
Bu moleküllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz