Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Nevriye 86 puan
Günlük yaşamda kullandığımız enerjilerin ham maddelerinin üretilmesi ve oluşturduğumuz atıkların etkisiz hale getirilmesi için gerekli olan kara ve deniz alanına ekolojik ayak izi denir.
Ekolojik ayak izi ile ilgili,
I. Ekolojik ayak izi büyüdükçe çevreye verilen zarar miktarı artar.
II. Gelişmiş ülkelerde bir insana düşen ekolojik ayak izi alanı fazladır.
III. Ekolojik ayak izi sadece bir birey için hesaplanabilir.
özelliklerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Biyolojik mücadele zararlı bir canlı türünün daha az zararlı veya zararsız bir başka canlı tarafından besin olarak kullanılması ile sayısının azaltılması durumudur.
Buna göre, biyolojik mücadeleyle ilgili,
I. Çevreye en az zararı olan yöntemdir.
II. Bu mücadele için zararlı olan canlıları besin olarak tüketen canlıların kullanılması gerekir.
III. Biyolojik mücadele sonunda zararlı canlı neslinin yok olması hedeflenir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Ekolojik hoşgörüsü fazla olan bir canlı türü için,
I. Geniş alanlara yayılabilir.
II. Duyarlılığı fazladır.
III. Belirli dönemlerde hoşgörüsü azalabilir.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Holozoik olarak beslenen memelilerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin farklı olması beklenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Canlılarda görülen bazı beslenme ilişkileri şunlardır.
I. Bazı yengeçlerin solungaçlarına tutunarak artıkları yiyen yassı kurtlar
II. Sülüklerin otçul hayvanların vücuduna yapışarak kan emmesi
III. Ahlat ağacının gövdesine sarılan ökse otu
IV. Köpek balığına tutunarak yaşayan ve onun avından beslenen balıklar
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kommensalizme örnek verilebilir?
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
(I // II // III // IV)
Boş Bırak
Boş Bırak
Canlılardaki bazı beslenme tipleri şunlardır. I. Etçil beslenme
II. Saprofit beslenme
III. Kemosentetik beslenme
IV. Otçul beslenme
V. Karışık beslenme
VI. Fotosentetik beslenme
Bunlardan hangileri ile beslenmesini gerçekleştiren canlının gelişmiş sindirim sistemi vardır?
Boş Bırak
Ekosistem canlı ve cansız etmenlerden oluşur ve her canlı ekosistem için gereklidir. Fakat bazı canlılar ekosistem içinde diğerlerinden daha fazla etkilidir. Bu türler ekosistemde yok edildiklerinde ekosistemdeki yaşama alanları değişime uğrar. Bir ya da bir kaç tane olan bu canlı türüne kilittaşı tür adı verilir.
Kilittaşı olan tüm türler ile ilgili,
I. Besin zincirinin ilk basamağını oluşturur.
II. Otçul olarak beslenirler.
III. Karasal biyomlar içinde birey sayısı en fazla olan türlerdir.
IV. Neslinin tükenmesi ekosistemdeki biyotik faktörleri olumsuz etkiler.
yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Çeşitli çevresel faaliyetler sonucu verilen karbondioksitin tamamı karbon ayak izini oluşturur. Karbon ayak izi genellikle bir yıllık zaman dilimi için hesaplanır.
Buna göre, Türkiye'de,
I. Taşkömürünün sanayi tesislerinde kullanılması
II. Deniz kıyılarındaki ormanlık alanların yerleşime açılması
III. Piknik alanlarının kontrolsüz kullanımı sonucu orman yangınlarının artışı
olaylarından hangileri karbon ayak izinin artmasına neden olur?
Boş Bırak
Bir populasyonun belirli bir alandaki yerleşme biçimi ekosistemde populasyonun dağılımını oluşturur.
Buna göre, populasyonun dağılımı ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Ekosistem canlı ve cansız elementlerden oluşur. Bu canlı etmenler komüniteleri oluşturur. Komü- niteler tür çeşitliliği bakımından farklılık gösterir.
Komüniteler ile ilgili,
I. Sucul biyomlardaki komüniteler karasal biyomlardan daha dayanıklı türler oluşturur.
II. Komünitelerdeki canlılar sürekli etkileşim içindedirler.
III. Kutuplardan ekvatora doğru tür çeşitliliği artar.
IV. Tür çeşitliliği iklimsel olarak değişebilir.
V. En fazla tür çeşitliliği tropikal bölgelerde bulunur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Populasyon dinamiğinin korunmasında aşağıdakilerden hangisinin artması olumsuz yönde etki yapar?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz