Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Beyza 62 puan
Boş Bırak
Işığa bağımlı tepkimelerde Fotosistem II (FSII)’den ayrılan elektronlar,
I. plastokinon
II. sitokrom
III. plastosiyanin
yapılarından, seçeneklerde verilen hangi sıraya göre geçerek FSI’e aktarılır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Işıktan bağımsız reaksiyonlar için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Fotosentez tepkimeleri sırasında ATP, NADPH+H+ ve CO2 değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Fotosentez hızına etki eden aşağıdaki faktörlerden hangisi genetik değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bitkilerde fotofosforilasyon sonucu üretilen ATP aşağıdaki biyokimyasal tepkimelerin hangisinde kullanılır?
Boş Bırak
Yaprak döken bir bitkide atmosfere verilen oksijen miktarının en fazla olduğu zaman dilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Bir bitki hücresi fotosentez reaksiyonları sırasında aşağıdaki moleküllerden hangisini sentezlerken topraktan aldığı azot tuzlarını kullanır?
Boş Bırak
Deney ortamındaki bir bitki için,
I. su
II. CO2
III. ışık şiddeti
verilenlerden hangilerinin artması fotosentez hızının artışına neden olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz