Tebrikler! Testin en başarılı üyesi elif k 27 puan
Bir hücre özelleşmiş zarla çevrili organelerle doludur, bu organeller hücrelerdeki kimyasal olayların çoğuna aracılık ederler. Fakat hücrenin iç yapı- sında aynı zamanda protein yapılı komponentler de bulunur. Bu komponentler sadece hücrenin içindeki değil, aynı zamanda hücrenin bütünündeki hareketi, hücrenin şeklini belirler ve kontrol ederler.
Buna göre,
I. Mikroflamentler
II. Mikrotübüller
III. Arafilamentler
verilenlerden hangileri hücre iskeleti olarak görev yapan komponentlerden biridir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Mikrotübüller hücre iskeletinin bir parçası olarak hücre organeline ve hücreye desteklik eder ve hücrenin şeklinin korunmasına yardımcı olurlar. Mikrotübül, tübülin denilen globüler protein moleküllerinin her biri iki proteinden oluşur. Eğer hücreye kolşisin maddesi verilirse tübüllerden mikrotübüller oluşmadığı gözleniyor.
Buna göre,
I. Hücre belirgin şeklini kaybeder.
II. Sil ve kamçı oluşumunda aksamalar olur.
III. Hücre bölünmesi aksar.
IV. Kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde kalır.
verilen olaylardan hangileri ortaya çıkar?
Boş Bırak
Endosimbiyoz hipotezine göre, oksijenli solunum yapan bir bakterinin önce endositoz ile mitokondrisi olmayan ilkel hücreye geçtiği, sindirime direnç gösterdiği, konakçı hücre içinde simbiyotik olarak yaşadığı ve içinde çoğaldığı düşünülmektedir. Böylece bu bakterinin simbiyotik yaşam sonucu ökaryot hücrenin mitokondri organeline dönüştüğü kabul edilir. Bu ortaklıktan günümüzde yaşayan tüm bitkilerin, hayvanların, mantarların ve protozoonların geliştiği kabul edilmektedir.
Endosimbiyoz hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi prokaryot hücre ve mitokondrinin ortak özelliği olamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Hücre zarının geçirgenliği hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Analiz noGlikozProtein
1% 90% 80
2% 62% 61
3% 42% 31
4% 23% 13
Hayvansal bir dokuya ait hücredeki organellerden biri belirli zaman dilimleri arasında analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
Buna göre, incelenen organel aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kolaylaştırılmış difüzyon ile basit difüzyon arasında,
I. Geçiş yönünün çok yoğundan az yoğuna doğru olması
II. Geçişmeler sırasında ATP harcanmaması
III. Geçişme sırasında taşıyıcı protein kullanılması
verilenlerden hangileri farklılık oluşturmaz?
Boş Bırak
Ökaryot hücrelerinin içi endoplazmik retikulum adı verilen kanalcıklarla donatılmıştır. Bu kanalcıklar çekirdek zarı ve hücre zarı arasında bulunur. Bazılarının üzerinde de ribozom bulunur.
Buna göre, endoplazmik retikulum hücreye,
I. Desteklik sağlama
II. Hücre içi madde iletimini sağlama
III. Bazı proteinlerin sentezine yardımcı olma
IV. Hücre içine madde alınmasında görev alma
özelliklerinden hangilerini kazandırır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz