Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Damla Bayram 61 puan
İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özelliktir.
Buna göre altı parmaklı bir çocuğun ebeveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz?
(♀ Anne // ♂ Baba)
Boş Bırak
Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çaprazlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmaktadır.
Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonucunda oluşabilecek genotip oranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır?
(Homozigot Baskın // Heterozigot Baskın // Homozigot Çekinik)
Boş Bırak
Boş Bırak
İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır.
Heterozigot ayrık kulaklı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır?
Boş Bırak
İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır.
Heterozigot koyu tenli ve kıvırcık saçlı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler bakımından fenotip oranı nedir?
Boş Bırak
Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır.
Homozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk tohumlu iki bitki çaprazlandığında,
I. Sarı-yuvarlak
II. Sarı-buruşuk
III. Yeşil-yuvarlak
IV. Yeşil-buruşuk
verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
MM nn PP RR ss genotipli birey aşağıdakilerden hangisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle heterozigot genotipe sahip olur?
Boş Bırak
Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil tohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohuma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor.
Buna göre çaprazlanan bireylerin ve F1 ’in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
(♀ // ♂ // F1)
Boş Bırak
Tavuk ve horozlarda Gül ibiklilik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır.
I. Gülibik-kısa bacaklı tavuk
II. Gülibik-uzun bacaklı horoz
III. Balta ibik-kısabacaklı horoz
IV. Balta ibik-uzun bacaklı tavuk
Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genotipi kesin olarak bilinemez?
Boş Bırak
Kedilerde kısa kıllılık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi sonucu oluşan F1 kısa kıllı bir kedidir.
Buna göre F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çizilecek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz