Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ezgii 91 puan
Boş Bırak
Boş Bırak
İnsanda öncülleri bulunan vitaminlerde,
I. karaciğerde depolanma,
II. suda çözünme,
III. idrarla dışarı atılma
özelliklerinden hangileri görülür?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir tüpün içerisine protein, proteini aminoasitlere parçalayan enzimler ve yeterli miktarda su konulmuştur. Bu tüpün sıcaklığı t zamanına kadar optimum değerde tutulmuş, t zamanından sonra 0°C ye düşürülmüştür.
Buna göre, tüpteki aminoasit miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Dişi guguk kuşları yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakırlar ve ev sahibi kuş bu yavrulara annelik yapar. Bir süre sonra yumurtadan çıkan guguk kuşları, ev sahibi kuşun yavrularını yuvadan atmaya başlayarak kendileri yerleşir.
Yukarıda verilen yaşam şekli aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Boş Bırak
Enzimatik bir tepkimenin gerçekleştiği bir ortamda, enzimler t1 anında substrata doymuştur.
t1 den sonra substrat eklenmeye devam edildiğinde reaksiyon hızında görülen değiğim aşağıdaki grafiklerden hangisinde doðru gösterilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Fosfat
II. Adenin nükleotid
III. Sitozin bazı
IV. Riboz
Yukarıda verilen moleküllerden hangileri RNA ve DNA'da aynı yapıdadır?
Boş Bırak
Mayozda ayrılmama sonucu oluşan n+1 kromozomlu hücrelerinde 31 kromozom bulunduran bir canlının karaciğer hücresindeki kromatid sayısı kaçtır?
Boş Bırak
X → Atmosferdeki CO2 yi besin üretiminde kullanabilir.
Y → Zehirli madde birikiminin en fazla olduğu canlı grubudur.
Z →Yalnızca, hücre yapısında, selüloz bulunduran canlılarla beslenir.
K →Vücut büyüklüğü açısından ikinci sırada yer alır.
Yukarıda aynı besin zincirinde bulunan dört farklı canlı türüyle ilgili bilgiler verilmiştir.
Buna göre, canlıların besin zincirindeki yerleşimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
İçerisinde lipaz, nişasta, yağ, su bulunan bağırsak parçası aminoasit, glukoz ayıracı, asit ayıracı ve su bulunan bir kaba daldırılmıştır.
Bir müddet sonra deney düzeneğinde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(Asit ayıracı asidik ortamda, glukoz ayıracı glukozların bulunduğu ortamda renk verir.)
Boş Bırak
Kavak ağacından (K) kesilen dal (L) toprağa ekiliyor. L nin gelişip yeni bir bitki oluşturması sağlanıyor.
Buna göre,
I. L nin oluşumu sırasında mayoz bölünme ve döllenme olayları gözlenir.
II. L nin oluşturacağı gamet hücresiyle K nın oluşturacağı gamet hücresinin DNA dizilimi aynıdır.
III. K ve L nin genetik yapıları aynıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen mitoz hücre bölünmesinde,
I. iğ ipliklerinin sentromerlere tutunması,
II. sentriollerin kutuplara dağılması,
III. orta lamelin oluşması,
IV. karyokinezin gerçekleşmesi
olaylarından hangileri ortaktır?
Boş Bırak
Üç farklı saç renginin eşit frekansta bulunduğu bir populasyonda mutasyonla dördüncü bir saç rengi oluşumuna bağlı olarak,
I. Diğer üç renge ait frekanslar değişebilir.
II. Karakter çeşitliliği azalır.
III. Diğer genlerin gen frekansı değişmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Yukarıda bir hücrede gerçekleşen protein sentezi şematize edilmiştir.
Protein sentezi ve bu olayda görev alan yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Yukarıdaki grafik kirli hava ve sigaranın tek başına ve birlikte kronik bronşite olan etkisini göstermektedir. Bu grafiğe göre,
I. Yaş ilerledikçe kronik bronşit olasılığı her üç durumda da sürekli artış gösterir.
II. Sigara, kirli havanın bronşit üzerindeki etkisini artırır.
III. Sigaranın bronşite etkisi en çok 65-69 yaş grubu arasındadır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Kertenkele embriyosunun gelişimi sırasında allantoyis ve vitellüs keselerinin madde miktarlarındaki değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel bir davranış değildir?
Boş Bırak
Canlılarda Y kromozomunun X de homoloğunun olmadığı bölgede taşınan bir özelliğin aktarımıyla ilgili aşağıdaki soyağaçlarından hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Aynı cinsteki canlılardan kutuplarda yaşayanların ekvatoral bölgede yaşayanlara göre,
I. yüzey çıkıntılarının büyüklüğü
II. hacim/yüzey oranı
III. vücuttaki yağ birikimi miktarı
özelliklerinden hangilerinde farklılık görülür?
Boş Bırak
Aşağıdaki şemada, çiçekli bir bitkide gametlerin oluşmasından döllenmenin meydana gelmesine kadar gerçekleşen bazı olaylar gösterilmiştir.
Buna göre,
I. Döllenme dişi organda meydana gelir.
II. Y olayı kalıtsal çeşitliliğe yol açar.
III. Polen oluşumunda endomitoz (iç mitoz) görülür.
IV. Oluşturulan polen sayısı, yumurta sayısından fazladır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Yukarıda verilen yapıda Eg genotipli bir gametin oluşma ihtimali %4 olduğuna göre EG genotipli gametin oluşma ihtimali yüzde kaçtır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. ALİ 06/10/2012 11:51

    nasıl cevaplanmakta bilmiyorum yardımcı olur musunuz

  2. Drejinho 21/05/2012 03:55

    Lys ve ygs ile ilgili bu kadar az test olması üzücü bir durum.

Yorum Yaz