Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 60 puan
DNA ve RNA’nın yapısında bulunan bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Bir RNA molekülünü meydana getiren nükleotitlerin bütün çeşitlerinde ortak olan yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Yapısında dört farklı nükleotit bulunduran bir DNA molekülü hidroliz edilirse oluşacak yapılar ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez?
Boş Bırak
Bir DNA molekülünü oluşturan,
I. Adenin II. Timin III. Deoksiriboz
IV. Fosfat V. Guanin VI. Sitozin
yapıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Fosfat sayısı = Pentoz sayısı
II. Adenin sayısı = Timin sayısı
III. Pürin bazı sayısı = Pirimidin bazı sayısı
DNA ile ilgili yukarıda verilen eşitliklerden hangileri RNA için de geçerlidir?
Boş Bırak
Ökaryot bir hücrede bulunan yapılardan, I. Sitoplazma II. Çekirdek
III. Mitokondri IV. Ribozom
verilenlerin hangilerinde DNA bulunur?
Boş Bırak
Nükleik asitlere ait,
I. Timin bazı II. Guanin nükleotidi
III. Fosfat molekülü IV. Pentoz şekeri
verilenlerden hangilerine bakılarak DNA-RNA ayrımı yapılır?
Boş Bırak
Ökaryot bir canlıda,
I. Mitokondri
II. Kloroplast
III. Ribozom
verilen yapılardan hangilerinde hem DNA hem de RNA bulunur?
Boş Bırak
Nükleik asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
RNA çeşitleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Bir DNA zincirinde bulunan guanin nükleotidi ile sitozin nükleotidini birbirine bağlayan bağlar,
I. Fosfodiester bağı
II. Glikozit bağı
III. Hidrojen bağı
verilenlerden hangileridir?
Boş Bırak
Bir DNA molekülü için verilen aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz