Tebrikler! Testin en başarılı üyesi özen çoban 76 puan
Turizm ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Türkiye uluslararası turizm gelirlerinden alacağı payı artırmayı hedeflemektedir. Bunun için turizm politikaları geliştirilmiştir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu politikalar arasında gösterilmez?
Boş Bırak
Bir ülkedeki sosyal, tarihi, kültürel ve doğal değerler o ülkenin turizm potansiyelini oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin turizm potansiyelini artıran doğal faktörlerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde kış turizminin geliştiği yerlerden biri değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Dünya mirası, UNESCO tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıkların listesidir.
Aşağıda verilen turizm değerlerimizden hangisi bu listede yer almamaktadır?
Boş Bırak
Milli parklarda yer alan orman alanları ve çeşitli hayvan türleri son yıllarda eko turizm adı altında ilgi çekmektedir.
Ülkemizde eko turizminin geliştirilmesi için;
I. Doğal güzelliklerin korunması için milli park sayısının artırılması
II. Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların koruma altına alınması
III. Tarihi yapıların uluslararası alanda tanıtımının yapılması
verilenlerden hangileri yapılmalıdır?
Boş Bırak
I. Turizm alanlarından sürdürülebilir bir şekilde yararlanmak
II. Altyapı ve çevre sorunlarını yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çözmek
III. Uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında yer almak
Yukarıda verilenlerin hangileri Türkiye’nin 2023 turizm stratejisi içerisinde yer alır?
Boş Bırak
Ülkemizin turizm gelirleri üzerinde;
I. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi
II. Eko turizminin son yıllarda gelişme göstermesi
III. Ülke dışına yapılan gezilerin artış göstermesi
verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilemez?
Boş Bırak
Aşağıda ülkemizin bazı turizm değerleri ve bulundukları şehirler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki verilen ülkelerin hangisinden Türkiye’ye gelen turist sayısı diğerlerine göre daha fazladır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz