Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gülay Urgan 104 puan
Aşağıdakilerden hangisi üretimi etkileyen beşeri faktörlerden değildir?
Boş Bırak
Bir ülkenin ekonomisini etkileyen en büyük faktörlerden biri de üretim ve tüketim ilişkisidir. Kimi zaman tüketimin azalması üretimi de azaltabilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak verilebilir?
Boş Bırak
Bir bölgede sanayileşme gelişme göstermiyorsa o bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Rüzgar erozyonu toprağın üst kısmındaki verimli tabakanın başka bir yere süpürülmesidir. Bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde bu tür doğa olaylarına daha fazla rastlanır.
Buna göre, aşağıda verilen ülkelerin hangisinde erozyondan dolayı toprak kaybı daha azdır?
Boş Bırak
I. Orta Doğu
II. Arap Yarımadası
III. Balkanlar
IV. Batı Avrupa
Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya'nın zengin petrol yataklarının bulunduğu alanlardandır?
Boş Bırak
Güneş enerjisi, iklimin elverişli olduğu yerlerde kullanılan temiz bir enerji kaynağıdır.
Buna göre, aşağıda verilen illerin hangisinde güneş enerjisi potansiyeli daha yüksektir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde zengin doğal gaz yatakları bulunmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen ürünlerden hangisinin hammaddesi orman değildir?
Boş Bırak
Hayvansal ürünler işleyen fabrikaların büyük şehirler çevresinde kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdaki ülkelerin hangisi yeterli hammadde kaynağı bulunmasına rağmen sanayisi gelişmemiştir?
Boş Bırak
I. Tarımsal verim
II. Kırsal nüfus
III. İş gücüne duyulan ihtiyaç
Bir bölgede tarımda makine kullanımının artması ile yukarıda verilenlerden hangilerinde azalma gözlenir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz