Tebrikler! Testin en başarılı üyesi EMRAH ŞAH 441 puan
Aşağıdaki tabloda, beş farklı bölgenin coğrafi konumu verilmiştir.
Buna göre, verilen bölgelerden hangisinin Türkiye’ye diğerlerine göre daha yakın olduğunu söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıda bir yöreye ait izohips haritası verilmiştir.
Buna göre, yöre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdaki şekil, bir yörede herhangi bir günde etkili olan basınç merkezini ve bu basınç merkezindeki hava hareketlerini göstermektedir.
Buna göre, bu yöre ile ilgili,
I. Kuzey Yarımküre’de bulunur.
II. Sıcaklık ortalamaları yıl boyunca düşüktür.
III. Geniş bir iç denizin yüzeyinde yer alır.
IV. Alçak basınç alanıdır.
yargılarından hangileri kesindir?
Boş Bırak
Ekvatoral bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Yer’in şekli ile açıklanamaz?
Boş Bırak
Aşaqıdaki doqal afetlerden hangisi, bu doqal afetin etkili olduqu bir ülkeyle birlikte verilmemiştir?
Boş Bırak
Oba, göçebe aileler tarafından kullanılan kırsal yerleşme türüdür. Oba yerleşmeleri, Orta Karadeniz ve Adana bölümlerinde yaygındır.
Buna göre, obalardaki temel ekonomik fonksiyon aşaqıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir kırsal bölgede, tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenmez?
Boş Bırak
Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıdaki sektörlerden hangisinin ham madde üretimi daha fazladır?
Boş Bırak
Aşağıdaki elektrik santrallerinden hangisi kullandığı enerji kaynağına yakın yere kurulmamıştır?
Boş Bırak
I. ıstanbul ve Çanakkale boğazları
II. Doğu Karadeniz kıyıları
III. Antalya Körfezi kıyıları
IV. Doğu Akdeniz kıyılarındaki akarsu ağızları
Yukarıdakilerden hangilerinde deniz ürünleri üretimi daha fazladır?
Boş Bırak
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark diğerlerinden daha azdır?
Boş Bırak
Karadeniz Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yükselti ve eğimin fazla olmasının bir sonucu değildir?
Boş Bırak
I. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 C°’nin altında düşmemesi
II. Yağış rejiminin düzenli olması
III. Yaz kuraklığının etkili olması
IV. Yıllık toplam yağış miktarının 200 mm’nin altında olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı alanların özelliklerden değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde yer şekillerine bağlı ulaşım güçlüğü diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde tarımın yöre ekonomisindeki önemi ötekilerine göre daha azdır?
Boş Bırak
Bir yörenin ortalama atmosfer koşulları, yörenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde etkili değildir?
Boş Bırak
Türkiye ile ilgili aşağıdaki gözlemlerden hangisi iklim koşullarıyla açıklanamaz?
Boş Bırak
Gelgit genliği arttıkça, bu enerjiden elde edilebilecek elektrik enerjisi miktarı da artmaktadır.
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde kurulacak gelgit enerjisi santrallerinden daha fazla elektrik üretilmesi beklenir?
Boş Bırak
Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarında zaman içinde değişme olması beklenir?
Boş Bırak
Bir doğa olayı, kısa sürede yol açtığı can ve mal kaybı sonucunda afete dönüşür.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğal afetlerden biri değildir?
Boş Bırak
Gün boyunca bağıl nemin düşük olduğu bir yöre ile ilgili olarak,
I. Yüksek basınç etkilidir.
II. Konveksiyonel yağışlar etkilidir.
III. Bulutluluk oranı fazladır.
IV. Nem açığı fazladır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yerleşme üst sınırının diğerlerine göre daha yüksek olması beklenir?
Boş Bırak
Türkiye tarımı ile ilgili,
I. ekim yapılan toprakların bir kısmının bir veya birkaç yıl boş bırakılması,
II. tarımsal nüfus yoğunluğunun yıllar içinde azalması,
III. tahıl üretiminin yıllar arasında dalgalanmalar göstermesi
IV. seracılığın yaygınlaşması
durumlarından hangileri doğa koşullarına bağımlılığın devam ettiğine kanıt olabilir?
Boş Bırak
Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımının kırsal yörelerin ekonomik etkinliklerinde diğerlerine göre daha önemli olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. seyda acıkel 16/05/2013 01:18

    her dersten bir test mı var yoksa ben dıger testlere ulasamıyor muyum

  2. yaşam mert 12/04/2013 04:34

    merhaba test kaliteliydı hazırlayanlara öncelikle tesekkur edıyorum fakat cevap anahtarına ulasamıyorum

Yorum Yaz