Tebrikler! Testin en başarısı üyesi furk -1 puan
Çin'de ailelerin tek çocuk yapmaları istenmekte buna karşılık Fransa'da ailelerin çok çocuk sahibi olmaları devlet tarafından teşvik edilmektedir.
Bu durum Çin ve Fransa'nın aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmalarının bir sonucudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızı düşük olan ülkelerde ortaya çıkan sorunlardan biridir?
Boş Bırak
Aşağıdaki kentlerden hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır?
Boş Bırak
Dünya'daki ilk şehir yerleşmelerinin, Mısır, Hindistan, Mezopotamya'da gelişmeye başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden farklı bir kıtada yer alır?
Boş Bırak
Mezopotamya uygarlığının gelişmesine etki eden nehirler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Bazı şehirlerin gelişmesinde kara yollarının kavşak noktasında bulunmaları etkili olmuştur.
Buna göre, aşağıda verilen kentlerin hangisinde bu durum görülmez?
Boş Bırak
Bir kentin fonksiyonel özellikleri ne kadar gelişmişse küresel çapta etkilediği alan da o kadar geniş olur.
Buna göre, aşağıda verilen kentlerin hangisinin küresel çapta etkisi diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Ankara
II. Tokyo
III. Roma
IV. Bombay
Yukarıda verilen şehirlerin hangilerinde nüfus 10 milyondan daha azdır?
Boş Bırak
Dünya'da şehirleşme sürecinin hızlanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının artırılmasına yönelik politika uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. New York
II. İstanbul
III. Berlin
IV. Londra
Yukarıda verilen kentlerin hangileri arasında yerel saat farkı daha fazladır?
Boş Bırak
I. Bounes Aieres
II. Hong Kong
III. Medine
IV. Sydney
Yukarıda verilen kentlerin hangileri Güney Yarımküre'de bulunmaktadır?
Boş Bırak
Türkiye'de 1963 yılından sonra nüfus azaltıcı politika uygulanmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu politikayı desteklemek için yapılan bir çalışma değildir?
Boş Bırak
Çin Medeniyeti'nin dünya uygarlığına kazandırdığı katkılar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Boş Bırak
– Hititler
– Frigler
– Urartular
Yukarıda verilen uygarlıkların ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Boş Bırak
Aşağıda verilen akarsuların hangisinin çevresinde ilk uygarlıklar kurulmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun çeşitli medeniyetler tarafından tercih edilmesinin nedenleri arasında gösterilemez?
Boş Bırak
I. Sümerler
II. Babiller
III. Hititler
IV. Lidyalılar
Yukarıda verilen medeniyetlerden hangileri Anadolu'da kurulmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1963 yılına kadar olan nüfus politikalarının gerekçelerinden değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz