"Türkiye'de Tarım LYS Coğrafya" adlı testte 14 soru vardır. YKS Coğrafya 2 ve YKS Coğrafya 1 kategorilerinde yayınlanan teste 4632 kişi bakmış, 891 kişi ise testi çözmüştür. Testte 0 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Türkiye'de Tarım LYS Coğrafya" adlı testin zorluk seviyesi kolay olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Türkiye'de Tarım LYS CoğrafyaGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Tarımsal faaliyetler Türkiye'de ekonominin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
2 - Bilgi I. Tarım arazileri üzerinde karayolu ağlarının yoğunlaşması
II. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde arazinin taraçalandırılması
III. Kurak bölgelerdeki tarım alanlarında aşırı su kullanımı nedeniyle toprakta tuzlanma olması
IV. Sanayi atıklarının arıtılmadan akarsulara bırakılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'de tarım arazilerindeki verimliliği etkileyen olumsuzluklardan biri değildir?
Boş Bırak
3 - Bilgi
Boş Bırak
4 - Bilgi I. Sulama olanaklarının arttırılması
II. Makine kullanımının yaygınlaştırılması
III. Tarımda çalışan kişi sayısının arttırılması
IV. Mera ve ormanların tarım alanına dönüştürülmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'de tarla tarımında birim alandan alınan ürün miktarını artıracak yöntemlerden biri değildir?
Boş Bırak
5 - Bilgi
Boş Bırak
6 - Bilgi Türkiye'de bazı ürünlerin ekim alanı çeşitli faktörlere bağlı olarak sınırlandırılmaktadır.
Buna göre, aşağıda verilen ürünlerden hangisinin ekim alanının devlet tarafından sınırlandırıldığı söylenemez?
Boş Bırak
7 - Bilgi
Boş Bırak
8 - Bilgi Sıcaklığın cam veya plastik malzemeyle kapatılmış mekânlarda kontrol altına alındığı, sebze ve meyvelerin mevsimi dışında üretildiği tarımsal faaliyetlere seracılık denir.
Buna göre, Türkiye'de seracılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapıldığı bir bölgenin aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetiştirilmesine uygun olduğu söylenemez?
Boş Bırak
9 - Bilgi Türkiye'de kıyı tarım bölgelerinde sıcaklık ve nem isteyen, daha çok gelir getiren tarım ürünlerine yönelme olmuştur.
Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde kıyı bölgelerimizin payı daha azdır?
Boş Bırak
10 - Bilgi Türkiye'de iç kesimlerde yapılan tahıl tarımında, yıllar içerisinde ürün üretiminde gözlemlenen dalgalanmalar aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
Boş Bırak
11 - Bilgi Türkiye'de endüstri bitkilerinin yetişme alanı tahıllara göre daha dar olduğu halde endüstri bitkilerinden alınan verim daha yüksektir.
Buna göre, endüstri bitkilerindeki verimin daha yüksek olmasında;
I. ekim alanlarında sulamanın yaygın olması,
II. entansif tarım yöntemiyle yetiştirilmeleri,
III. üretimin iklimden daha fazla etkilenmesi
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
12 - Bilgi Türkiye'de tarımsal faaliyetlerde kullanılan bazı yöntemler üretimdeki verimi arttırmakla beraber kırdan kente yapılan göçlerde de artışa neden olabilmektedir.
Buna göre, aşağıda verilen verimi arttırıcı yöntemlerden hangisinin kırdan kente göçü arttırdığı söylenebilir?
Boş Bırak
13 - Bilgi Tarımda sulamanın yaygınlaştırılması verimi etkileyen önemli faktörlerden biridir.
Buna göre, Türkiye'de sulamanın yaygınlaştırılması aşağıda verilenlerden hangisine neden olmaz?
Boş Bırak
14 - Bilgi
Boş Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.