Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sena Tarlığ 55 puan
Türkiye 1923 1963 yılları arasında nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar uygulamıştır.
Bu politikanın nedenleri arasında;
I. İş gücü potansiyelinin az olması
II. Nüfusun askeri bir güç olarak görülmesi
III. Tarımda insan gücüne ihtiyaç olması
verilenlerden hangileri gösterilir?
Boş Bırak
I. Nüfus artış hızı azalmaktadır.
II. Yaşlı nüfus oranı artmaktadır.
III. Nüfus miktarı azalmaktadır.
Türkiye’nin nüfus özellikleri hakkında verilenlerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 1960 öncesi nüfus artışını teşvik eden nüfus politikasının yerine nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulaması gerekliliği üzerinde tartışmalar başlatılmıştır.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’de 1963 yılına kadar nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulanmıştır. Bu politikalar sosyal, ekonomik ve hukuki önlemlerle desteklenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?
Boş Bırak
I. Tarımsal üretimi arttırmak
II. Kalkınma hızını yükseltmek
III. Ülke kaynaklarını verimli kullanmak
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’de nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalarının uygulanmasının nedenleri arasında gösterilir?
Boş Bırak
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı son yıllarda artış göstermektedir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılır?
Boş Bırak
Ülkemizde nüfus projeksiyonlarının temel veri kaynaklarını nüfus sayımları ve demografik araştırmalar oluşturmaktadır.
Buna göre;
I. Doğurganlık oranı
II. Bebek ölüm oranı
III. Toplam nüfus miktarı
verilenlerden hangileri ülkemizin gelecekteki nüfus yapısı hakkında bilgi vermez?
Boş Bırak
Nüfus projeksiyonlarının asıl sebebi aşağıda verilenlerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz