Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fırat Han Göl 53 puan
Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla ve yer şekillerinin engebeli olması, kara yolu ve demir yolu yapım maliyetinin yüksek olmasına neden olmuştur.
Buna göre, ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangileri arasında aynı uzunlukta ve aynı genişlikte yapılacak olan demir yolu maliyetinin daha düşük olması beklenir?
Boş Bırak
I. Ekonomik faaliyet türleri
II. Coğrafi konum özellikleri
III. Yeryüzü şekilleri
Yukarıda verilenlerden hangileri ulaşım faaliyetleri üzerinde etkili olan doğal faktörler arasında gösterilir?
Boş Bırak
Ülkemizde transit taşımacılığın gelişmiş olması öncelikle ülkemizin hangi özelliğinin bir sonucudur?
Boş Bırak
Ülkemizde bazı şehirler gelişip büyümesinde kara yollarının kavşak noktasında bulunması etkili olmuştur.
Aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişimi üzerinde bu durumun etkisi daha fazladır?
Boş Bırak
Ülkemiz konum özellikleri nedeniyle enerji taşımacılığında önemli bir yere sahiptir. Özellikle DoğuBatı arasında enerji taşımacılığında kilit bir konumdadır.
Bu durum dikkate alındığında;
I. Ortadoğu
II. Batı Avrupa
III. Kafkasya
IV. Orta Afrika
Verilen yerlerden hangilerinin enerji kaynaklarının pazarlamasında ülkemizin etkisi vardır?
Boş Bırak
Hinterland, bir limanın etkileşimde bulunduğu art bölgesinin genişliğidir.
Buna göre aşağıda verilen limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerine göre daha geniştir?
Boş Bırak
Dünyadaki önemli ulaşım projelerinden biri olan Marmaray Projesi’nin Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme arasındaki bölümü 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Bu proje hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Ankara’dan aşağıda verilen şehirlerimizden hangisine yüksek hızlı tren ile ulaşılmaz?
Boş Bırak
Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Batı Anadolu dağları doğu-batı yönde uzanan kırılmalar ile oluşmuş horst alanlarıdır. Bu dağların arasında graben denilen çöküntü alanları bulunmaktadır.
Bu durumun;
I. Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması,
II. Karayollarının doğu-batı yönünde uzanması,
III. İzmir limanının art bölgesinin geniş olması
Verilenlerden hangileri üzerinde etkisi vardır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen doğal çevre faktörlerinden hangisinin ülkemizin karayolu ulaşımı üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
I. Ağrı , Ahmed-i Hani Havalimanı
II. Trabzon Havalimanı
III. Merzifon Havalimanı
IV. Bursa Yenişehir Havalimanı
Yukarıda verilen havalimanlarımızdan hangilerinde sadece iç hat seferleri yapmaktadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz