Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ada 104 puan
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında 2014 yılı itibari ile 13 hidroelektrik enerji santrali tamamlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu santrallerden biri değildir?
Boş Bırak
Türkiye’de gelişme potansiyeline sahip olup ancak yeterince gelişememiş yerler için bölgesel kalkınma projeleri hazırlanmıştır.
Aşağıda verilen kalkınma projelerinden hangisi kömür işletmelerinden daha verimli yararlanmayı hedefler?
Boş Bırak
Aşağıdaki illerden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında olan iller arasında değildir?
Boş Bırak
Doğu Karadeniz Projesinin amacı sosyal ve ekonomik açıdan gelişme seviyesi düşük olan Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinin kalkınmasını sağlamaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaç doğrultusunda yapılacak çalışmalar arasında gösterilmez?
Boş Bırak
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında bölgede tarımı geliştirmek için bir milyon hektar alanı sulayacak su depolama kapasitesi oluşturulmuştur.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin bölgedeki yetişme alanının sulama ile diğerlerine göre daha fazla genişlediği söylenir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projeleri ile hedeflenen gelişmeler arasında gösterilmez?
Boş Bırak
Bitlis, Muş, Erzincan, Iğdır ve Malatya illerini kapsayan bölgesel kalkınma projesi hangisidir?
Boş Bırak
I. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olması
II. Topoğrafya şartlarının ulaşımın gelişmesini engellemesi
III. Ekonominin sınırlı sayıda sektöre bağlı olması
Yukarıda verilenlerden hangileri Doğu Karadeniz Projesinin gerekçeleri arasında gösterilir?
Boş Bırak
Doğu Anadolu Projesinin hedefleri arasında;
I. Bölge içerisinde yapılan ticari faaliyetlerde hayvancılığın payının artırılması
II. Bölgede sanayi faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli hammadde kaynağını bölge dışından temin edilmesi
III. Bölgede hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için mera alanlarının ıslah edilmesi
verilenlerden hangileri gösterilir?
Boş Bırak
Çevresine göre az gelişmiş olan N Bölgesi’nin coğrafi özelliklerinden bazıları şunlardır:
• Yer şekilleri engebelidir.
• Yıllık yağış miktarı fazladır.
• Doğal bitki örtüsü ormandır.
N Bölgesi’nin kalkınması için aşağıdaki projelerden hangisi daha uygundur?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi’nin bölgede meydana getirdiği değişimlerden biri değildir?
Boş Bırak
I. Demir-çelik tesislerinin modernize edilmesi
II. Tarımsal verimin artırılması
III. Petrol rafinerinin kurulması
Yukarıda verilenlerden hangileri Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi’nin hedefleri arasında gösterilmez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz