Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fırat Han Göl 60 puan
Aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
I. Enerji üretiminin fazla olduğu bölgeler ile enerji tüketiminin fazla olduğu bölgelerin farklı olması
II. Sanayi kuruluşlarının ülke içindeki dağılışının düzensiz olması
III. Bölgeler arasında ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde etkisinden söz edilir?
Boş Bırak
Ülkemizin ithalatında aşağıda verilenlerden hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
Ülkemizin dış ticareti hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
İstanbul ülkemizin en büyük iç ve dış ticaret merkezidir. Bu durum üzerinde;
I. Hinterlandı geniş bir limana sahip olması
II. Kıtaları birbirine bağlayan konumda olması
III. Finans kuruluşlarının fazla olması
verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’nin aşağıda verilen ülkelerin hangisi ile ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
I. Mersin ve çevresi
II. Sinop ve çevresi
III. Gaziantep ve çevresi
IV. Bingöl ve çevresi
Yukarıda verilen yerlerden hangi ikisinin ticaret hacmi diğerlerine göre daha fazladır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizin ihracat gelirleri içindeki payı diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
I. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile ürünlerinin dağıtımının kolaylaşması
II. Sanayi kuruluşlarının belli alanlarda yoğunlaşması
III. Endüstri ürünleri çeşidinin artış göstermesi
verilenlerden hangilerinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde etkisi vardır?
Boş Bırak
Türkiye’de 1980 sonrasında ekonomi üzerindeki korumacı ve müdahaleci politikalar yerine serbest piyasa ekonomisine geçiş yapılmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi diğerlerine göre daha az olmuştur?
Boş Bırak
Aşağıda verilen limanlarımızdan hangisinin ticaret hacmi diğerlerine göre daha yüksektir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz