Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulların üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?
Boş Bırak
(I) Türkiye’de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönemde süt üretiminde artış görülmektedir. (II) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı olarak süt üretimi azalmaktadır. (III) Sütün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektirmektedir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanlarına yakın yerlerde yapılması daha uygundur.
Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgilidir?
Boş Bırak
I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi fazladır.
II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir.
III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların tüketim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi beşeri faaliyetlerin üretim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir?
Boş Bırak
I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alınan ürün miktarının artış göstermesi
II. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göstermesi
III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde deniz yolu ulaşımının ekonomik olması
Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgili bir durum değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz edilemez?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptığı söylenemez?
Boş Bırak
Ülkemizde yaz turizmi faaliyetlerinin gelişmesi üzerinde aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha fazladır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi tüketim faaliyetlerinin üretim faaliyetlerine olan etkisine örnek olarak gösterilir?
Boş Bırak
I. İletişim sitemlerinin gelişmesi tüketim üzerinde etkili olmaktadır.
II. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır.
III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çevre koşulları etkili olmamaktadır.
Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz