Tebrikler! Testin en başarılı üyesi omermt14 76 puan
Aşağıdakilerden hangisinde destanların oluşumu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
(I) Destanlara konu olan olaylar, toplumun hayatını derinden etkilemiştir.
(II) Destanın konusu olan olay ve destan kahramanları olağanüstü özellikler gösterir.
(III) Bazı destanlarda Tanrılar da olaylara karışır.
(IV) Millî dil ve nazım şekliyle söylenen destanlar, yapıları gereği milletlerin en eski edebiyat ürünleridir.
(V) Destanlar meydana geliş şekillerine göre doğal, yarı doğal ve yapma destanlar olarak üçe ayrılır.
Destanlarla ilgili olarak yukarıda verilen numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İnsanın tek atası, gözünü ilk açınca
Güneşin aydınlığı, her tarafa saçınca
Bu ilk insan Ak Oğlan, ta içten hislenmişmiş
Ağaca yanaşarak şöyle seslenmişmiş
“Varlığım, neyim varsa, hep seninle dolmuştur
Dünyadaki varlıklar, hepsi senden doğmuştur
Ama öyle yalnızım, o kadar yalnız bilsen
Bari bana benzeyen, bir de eş kadın versen
Sana sığınıyorum, kut’unu esirgeme
Ümit ver bana anne, beni yalnız besleme!”
Bu sözler üzerine yapraklar yeşillenmiş
Bir su ile kaplanıp üzerleri nemlenmiş
Ağacın tam kökünden, bir yarık yarılınca
Bu yarıktan ağaca bir delik açılınca
Bir kadın çıkıvermiş, ağacın deliğinden
Ağacın kökündeymiş, aşağısı belinden
Bundan başka annesi, ona demiş kutlu ol
Saadetle dolup taş, hayatta hep mutlu ol
Uygurlara ait bir destandan alınan bu metnin teması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Doğal destan ve yapma destanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Türk destanlarında yer alan motiflerden biri değildir?
Boş Bırak
Türk destanları zengin ve çeşitlidir. Sayıca pek fazla olan bu destanların büyük bir kısmı İslamiyet’ten önceki devrede teşekkül etmiş olmakla beraber ---ve ---Destan’ı gibi bazıları İslamiyet’ten sonra doğup gelişmiş ve nesilden nesile aktarılmış örneklerdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
Boş Bırak
Bu destan, sözlü edebiyatın en hacimli örneği olup adını kahramanından almıştır. XI-XII. yüzyıllarda teşekkül ettiği düşünülen destan, Kırgızların dış düşmanları olan Kalmuklar ve Çinliler ile yaptıkları savaşları ve kendi içlerindeki mücadele ve karışıklıkları anlatmaktadır. Destanda anlatılan eski Türk hayatı dikkate alınırsa sadece Kırgız Türklerinin değil bütün Türklüğün ortak bir kültür ürünüdür.
Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Destanların işleviyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İslamiyet öncesinde kullanılan temalar İslamiyet sonrasında terk edilmiştir. MÖ VII. yüzyılda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır. Daha sonra bu hükümdar İranlılar tarafından hileyle öldürülmüştür. Onun İran destanındaki adı Afrasyab’dır. Ölümünden sonra söylenmiş bir sagu Divanü Lügati’t Türk’te yer alır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Ay Kağan’ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri elâ, saçları ve kaşları kara perilerden daha güzel bir erkek evladı oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu ve çiğ et, çorba ve şarap istedi. Kırk gün sonra büyüdü ve yürüdü. Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. At sürüleri güder ve avlanırdı.
II. Akhilleus, Helene’nin kaçırılmasının öcünü almak için Truva’yı kuşatan Yunan ordusunun kampındaki çadırına çekilmiştir. Kralların kralı, seferin komutanı Agamemnon, Akhilleus’un kölesi Briseis’i kaçırır. Akhilleus’un annesi, deniz tanrıçası Theris, buna misilleme olarak tanrılardan, zaferin Yunanlılardan uzaklaştığını öğrenir. Elde bulunan kuvvetlerin ayrıntılı bir sayımı yapıldıktan sonra, mücadele teke tek yapılan karşılaşmalara dönüşür. Bu arada işin içine tanrıların da karıştıkları saldırılar yapılır.
Birincisi Oğuz Kağan, ikincisi İlyada ve Odysseia destanından alınan yukarıdaki metin parçalarının ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz