Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Cüneyt Uysal 103 puan
Deli eder insanı bu dünya
Bu gece, bu yıldızlar, bu koku
Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma sanatı yapılmıştır?
Boş Bırak
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi
Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Afrika dediğin bir garip kıta
El bilir alem bilir
Ki şekli bozulmasın diye Akdeniz'in
Hala eskisi gibi çizilir haritalarda
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım Mevlam seni
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Boş Bırak
Çamlıklarda dolaşır rüzgar gibi kuşları
Dallarda şarkı söyler kuşlar gibi rüzgarı
Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Çamlıklarda dolaşır rüzgar gibi kuşları
Dallarda şarkı söyler kuşlar gibi rüzgarı
Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Bu gece yıldızlar bir tuhaf konuştu gökyüzünde
Bu gece kahrından akmadı çeşmelerin suyu
Yukarıdaki mısralardaki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Sen bana en sadık bir arkadaştın
Gönlümde ateştin, gözümde yaştın
Ne diye tutuştun, ne diye taştın
Beni kıskandırıp kırmalı mıydın
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
Boş Bırak
Sen aklıma gelince her şey gülümserdi
Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi
Bu beyitte aşağıdaki söz sanatlarından özellikle hangisi kullanılmıştır?
Boş Bırak
Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş
Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş
Bu dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
I. Erbab-ı teaşür çoğaldı şair azaldı
Yok, öyle değil, şairin ancak adı kaldı
II. Gittiniz, gittiniz siz ey mürgan
Çık Fatma lahdden kıyam et
Yanımdaki halime devam et
III. Elinin dokunmuş, olduğu şeyler
Ürperir, canlanır, güler
IV. Geldimse ne var şuara bezmime ahir
Adet budur “ahirde gelir bezme ekabir”
Bu beyitlerde bulunmayan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kara ben
Acemi tavşan gibi
Gömülmüşüm kara ben
Ak gerdanın üstüne
Tahtın kurmuş kara ben
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler aşağıdaki sanatlardan hangisine örnektir?
Boş Bırak
Divan şiirinde belli kavramları anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran kalıplaşmış mazmunlar kullanılmıştır. Örneğin "servi" boy yerine, "ok" kirpik yerine, "güneş" padişah yerine kullanılmış mazmunlardır.
Bu durum divan şiirinde aşağıdaki söz sanatlarından özellikle hangisinin kullanılmasına sebep olmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisinde mübalağa sanatı yoktur?
Boş Bırak
Vahdetin şarabından
Bir cur'a nuş edeyin
Enel Hak çağıruban
Dara gireyin Mevla
Yukarıdaki dörtlükte Hallac-ı Mansur'un "Enel hak" demesi sonucu asılarak öldürülmesi olayından söz edilerek bir "telmih" sanatı yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir söz sanatı vardır?
Boş Bırak
"Cenab-ı Hak, Kani'ye kendini bilmezlere kendini bildirecek mertebede zeban ü irfan, rayegan ü ihsan kılmıştır."
Bu parçada altı çizili sözcüklerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz