Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Esra yaralı 61 puan
Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin incelediği konulardan biri değildir?
Boş Bırak
Her toplumun çevre ve yöre koşullarıyla, töreleriyle oluşturduğu duygu düşünce yapısıyla meydana getirdiği kendine özgü edebî verimleri vardır. Bu özellikler o toplumun başka toplumlardan farkını ortaya koyar. Örneğin aynı milletten olan Göktürklerle Uygurlar arasında bile bu tür farklılıklar somut bir şekilde görülür.
Bu parçada Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden özellikle hangisi üzerinde durulmuştur?
Boş Bırak
Türk edebiyatı, İslamiyet’in kabulü ile birlikte kültürel anlamda hem İslamiyet öncesinin hem de İslamiyet sonrasının birlikte etkili olduğu yeni bir döneme girmiştir. Bu dönem edebiyatımızda “Geçiş Dönemi” olarak isimlendirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen dönemle ilgili yanlış bir bilgidir?
Boş Bırak
Türk edebiyatındaki edebî dönem ve tarzların isimlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici bir etken olmamıştır?
Boş Bırak
Türklerin XI. yy’dan başlayarak yurt edindikleri Anadolu’da sözlü geleneğin bir devamı olarak günümüze kadar sürdürülen edebiyata, “halk edebiyatı” adı verilir. Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan halk edebiyatı, İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın uzantısıdır. Halkın duygu ve düşüncelerini, yaşama ve dünyaya bakışını yansıtır. Dil, biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen halk edebiyatıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
Boş Bırak
Türk edebiyatında bazı eserlerin yazarının belli olup olmamasının çeşitli alt grupların ortaya çıkmasında bir ölçüt olduğu görülmektedir. Halk edebiyatında anonim halk edebiyatı gibi bir kolun olması bu durumun bir örneğidir.
Bu parçada Türk edebiyatının sınıflandırılmasıyla ilgili hangi ölçüt üzerinde durulmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olan unsurlardan biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Destan Dönemi Türk Edebiyatı yazılı dönem özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın sözlü dönem özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Tanzimat fermanının ilan edilmesiyle birlikte başlayan Batılılaşma sürecinden Türk edebiyatı da etkilenmiş ilk özel gazetenin çıkarılmasıyla birlikte edebiyatımızda yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemin adı Tanzimat Edebiyatı’dır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî dönem ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Boş Bırak
Servetifünun ve Fecriati Dönemlerini karşılaştıran aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Millî Edebiyat Dönemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz