Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Muhammetturhan 46 puan
ben sana mecburum bilemezsin
adını mıh gibi aklımda tutuyorum
büyüdükçe büyüyor gözlerin
ben sana mecburum bilemezsin
içimi seninle ısıtıyorum
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya ait değildir?
Boş Bırak
bir kapı açıldı, ansızın, baktık:
akşam!.. kimse benzemez oldu kendine;
kim bilir ne kadar hüzünlü artık,
bir odadan ötekine geçmek bile…
sen neysen o kadarsın, ey akşam!
annem içini çekiyor kimi ansa;
ürkü!.. biri ansızın bir gül koparsa;
şimdi uzak olandır neye ulaşsam…
Bu şiir yapı, tema özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Babalar evlerine mahcup döndü her akşam
Harp içinde
Anaların sütü kesildi,
Çocuklar ağladı,
Erkekler askere gitti.
Kadınlar bir deri bir kemik
Harp içinde kızlar sarardı
Savaşlardansa
Ancak bir hatıra kaldı
Cahit Külebi’nin bu şiirinde aşağıdaki şiir anlayış veya topluluklarının hangisinin özelliklerine rastlanmaz?
Boş Bırak
kalp kalesi! ben sana
sürgün, sen bana hüzün
dayanır mı hüsn ü aşk bu
kırgındır yollar döndükçe
burçları bengisuyunda Aşk’ın
ve kim bilir hangi soyunda güzün

kalp kalesi! her dize
bir gizli bahçedir
sevda senin hisarın
ah çeken kılıcın
bir düğüm olan adın
sonunun başındadır yaz
ve güller çözülsün
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
“Sezgi Şairi” olarak bilinir. Gazel ve rübailer yazmıştır. Egzotik şiirleriyle tanınır. Serbest nazımlı şiirlerde kendini bulmuştur. “He, Lamelif” önemli şiir kitaplarıdır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim
Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye
Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarımla
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye
O tezek topladığım kırlar, yaylalar
Başına oturduğum yemek yediğim atandır
Türkiye’m, anayurdum, sebebim, çarem…
Taşına toprağına vurgunluğum bundandır…
Yavuz Bülent Bakiler’den alınan bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisiyle yazılmış olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Garip dışında yeniliği sürdüren şiir (1940-1960)” anlayışı temsilcilerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Attilâ İlhan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Gözlerin gözlerime değince
Felaketim olurdu ağlardım
Beni sevmiyordun bilirdim
Bir sevdiğin vardı duyardım
Çöp gibi bir oğlan ipince
Hayırsızın biriydi fikrimce
Ne vakit karşımda görsem
Öldüreceğimden korkardım
Felaketim olurdu ağlardım
“Üçüncü Şahsın Şiiri” adlı eserden alınan bu dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz