Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ayşenur Yoldaş 68 puan
Aşağıdakilerden hangisi “Garip dışında yeniliği sürdüren şiir (1940-1960)” anlayışı için söylenemez?
Boş Bırak
I. Yavuz Bülent Bakiler
II. Mehmet Çınarlı
III. Yahya Akengin
IV. Fazıl Hüsnü Dağlarca
V. İlhan Geçer
Numaralanmış sanatçılardan hangisi “Hisar” topluluğu içerisinde yer almamıştır?
Boş Bırak
Harbiye’den subay çıktığı gün satışa çıkardığı “Havaya Çizilen Dünya”da ölçülü, uyaklı, âşık tarzı şiirler yazdı. İkinci kitabı “Çocuk ve Allah”la kişiliği çevresinde en yetkili kalemlerin uyandırdıkları ilgi yıllar yılı devam etmiş ve o, Cumhuriyet Dönemi’nin en kuvvetli şairlerinden biri oldu. İkinci kitabından bu yana eserlerinin özü, sayısı ve hacimleri bakımından Tanzimat’tan beri şiirimizin en verimli sanatçılarından biri odur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yedi güzel adam
Biri bir gün bir dağ gördü
Gereğini belledi
Ki o dağ
Ağaçsız ve yalnız
Gökte alıp veriyordu
Rüzgârla ürperir gibi olurdu
Beygirin derisi nasıl ürperirse boydan boya
Dokununca
Yılanla akreple kertenkele
Tavşan keklik kurtla
Onlarla
Hayvanlarla kımıldanırdı.
Cahit Zarifoğlu
Bu şiirin dil ve anlatım özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
• Garip Hareketi’ne tepkidir.
• Şiirin zengin, derinlikli, sanatlı olması gerektiğini savunmuşlardır.
• Basit şiirin olamayacağını söylemişlerdir.
• Hem toplumcu hem de imgeli bir sanat oluşturmayı amaçlamışlardır.
Yukarıdaki görüşler doğrultusunda eser veren edebî topluluk ve topluluğun en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “Garip dışında yeniliği sürdüren şiir (1940-1960)” başlığı etrafında düşünülebilecek sanatçılardan biri değildir?
Boş Bırak
Yeni yeni tüterken ocakların dumanı
“Kadın en büyük kuvvet erkeğinin işinde”
Erkekleri kaçtı, kadınları kaçtı
Evler dilsiz şikâyet kaçmışların peşinde
Şu dünyada oturacak o kadar yer yapıldı
Kulübeler, evler, hanlar, apartmanlar
Bölüşüldü oda oda, bölüşüldü kapı kapı
Ama size hiçbir hisse ayrılmadı
Duvar dipleri, yangın yerleri halkı
Külhanlarda, sarnıçlarda yatanlar!
Bu şiir biçim ve anlatım özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Yalnızlık sabahların yaşadığı yalnızlık
Suların içindeki ışıklar kadar ılık
Hüzün o mısralardan dudakta kalan hüzün
İkindi üstlerinde aydınlığı gündüzün
Uykular, ilk gençliğin gündüz gibi uykusu
Vücudun balık olup içinde yüzdüğü su
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Havaya Çizilen Dünya” şiirinden alınan bu dizeler aşağıda verilen nazım şekillerinin hangisine biçim olarak benzemektedir?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Mavi Hareketi” içerisinde yer almamıştır?
Boş Bırak
Dünyanın en uzun hüznü yağıyor
Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne
Kar yağıyor ve sen gidiyorsun
Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun
Belki bulmaya gidiyorsun kaybettiğimiz
O insan ve tabiat çağını
Dön bana ve dinle
Kuşlar uçuşuyor içimde
Loş bir keman solosu gibi
Kuşların uçuştuğunu içimde
Dön bana ve dinle
Erdem Bayazıt’ın “Kar Altında Hüzün Denemesi” şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
1940-1950 yıllarını kapsayan yeni şiir akımında kendine özgü bir yeri vardır. Aydın bir saz şairi içtenliği, bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz bir dil ile zaman zaman kötümser, güvensiz, kendi türküsünü söylemiştir. Yarım kafiyeler, iç sesler duygu ve düşüncelerine eklediği zarif benzetmeler ve söyleyişindeki titizlikle en sevilen şairler arasına girmiştir. Yurt güzelliklerinin manzara ve insan gerçeklerini, modern bir biçimde ve yeni bir romantizmle yaşatış; anılarla güçlü, içten bir duyarlık başlıca özelliklerindendir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi metinde bahsedilen sanatçıya ait değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi Attilâ İlhan’a ait bir eserdir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz