Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Asena Narin 76 puan
Şiirde de azalan verimler kanunu var. Dil bir açıdan işlendikçe o alanda elde edilen verimler bir noktadan sonra azalmaya başlıyor. Bu, bir bunalıma yol açıyor. Bunalımlar da yeni şiir alanları, yeni açılar bulunmasıyla sona erer hep. Şiirimizde şimdi yeni bir eğilim başladı. Bir iki yıldır dilin daha iç, daha derin imkanlarıyla baş başayız. Genç şairler yalnız folklor gibi kesin klişelerle değil, daha hafif kalıplara bile sırtlarını çevirdiler. İlhan Berk’te Turgut Uyar’da Edip Cansever’de bunun ilk güzel örneklerini gördük. Kelimeler bizde de yontuluyor artık. Kelimeler bizde de yerlerinden yarı yarıya koparılıyor, anlamlarından ufak tefek saptırılıyor, yeni yükler yükleniyor kelimelere. Böylece bir kavramın değişik görüntü ya da izlenimleri elde edilerek yeni imajlara, yeni mısralara varılmak isteniyor. Genç şairler hep bunu istiyor. Folklor ve klişelerin karşısında öbür kutbu meydana getiren bu durum şiirimizde bir evrimdi. Her evrim gibi haklı ve zorunlu.
“Folklor Şiire Düşman” adlı metinden alınan bu ifadeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisiyle ilgilidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “II. Yeni” temsilcilerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni şiiri”nin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Seni günlere böldüm, seni aylara
Daha yıllara, yüzyıllara böleceğim
Ve her zaman söyleyeceğim ki beni anla
Böyle eksiltilmiş de olsa bu kalbi
Minesi çatlamış bir diş gibi durduracağım karşımda
II. Benim de mi düşüncelerim olacaktı,
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım,
Sessiz sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim salatayı bile
Aramaz mı olacaktım?
Ben böyle mi olacaktım?
Yukarıda verilen şiirlerin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“II. Yeni şiiri”nin etkilendiği Batı edebiyatı akımları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
II. Yeni Şiiri’nin temsilcilerindendir. Farklı imgeler kullanmıştır. Kapalı, anlaşılması zor, yine de anlamdan ayrılmayan şiirler yazmıştır. 1951’de “Nokta” dergisini çıkarmıştır. Şiirde tiyatrodan esinlenen diyaloglar kullanmıştır.
Yukarıda bazı özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü
Dayanır mı şişedir bu reh-i seng-sare düştü
(Yine gönül kayığım kırılıp kıyıya düştü; bu gönül şişedendir, düştüğü yer ise taşlıktır, dayanması ne mümkün.)
O zaman ki bezm-i canda bölüşüldü kale-i kam
Bize hisse-i mahabbet dil-i pare pare düştü
(Can meclisinde istek kumaşları bölüşüldüğü zaman, bizim payımıza sevgi payı olarak parça parça olmuş bu gönül düştü.)
II. Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
Önümü arkamı bilmiyorum
Azaldığını duyup duyup karanlıkta
Beni ayakta tutan gözlerini
Bu iki şiirin biçim ve anlatım özelliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
İlk şiiri “Yedigün” dergisinde çıkmıştır. “Kaynak” dergisinin bir şiir yarışmasında “Arz-ı Hal” şiiri ikincilik kazanınca Nurullah Ataç’ın güvendiği şairler arasına girmiştir. İlk dönem şiirlerinde kişisel yaşantılarının ve çevresinin izdüşümleri üzerinde durmuştur. Sonraları toplum ve törelerle çatışan bireyin yenilgisine yakılmış ağıtlar diyebileceğimiz şiirler yazmıştır. 1950 sonrası şiirimizi biçim ve öz bakımından yenileştirmesiyle II. Yeni’nin akla gelen ilk şairlerinden; deneme ve yorumlarıyla da günümüz Türk şiirini anlayışla, yetkiyle değerlendiren yazarlardan biri olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Çünkü kapıları
Götürüyorlar (öyle yanlış ki)
Cam kırıkları üzerinde
Gülüyor ve
Gülen artık çingene değil
Değil mi değil.
Biçim ve dil özellikleri düşünüldüğünde bu dizeler, aşağıdaki edebî topluluk veya anlayışların hangisine ait olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni şiiri” için yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni şiiri”yle ilgili kavramlardan biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

7 Yorum

 1. kazuma kiryu 28/04/2021 09:31

  6. sorunun doğru cevabı Edip Cansever idir, bu kadar kişi yazmasına rağmen halen düzeltilmemiş. Öğrencileri yanlış yönlendirmeyelim lütfen

 2. hatice 01/02/2021 08:23

  6.cı soru kesinlikle d şıkkı nokta dergisini Edip Cansever olmalı Melih Cevdet garipçinin öncülerindendir sonradan Oktay Rıfatla sonra ikinci yeni tür şiir yazdılar ama çok sonra

 3. tuba toprak
  tuba toprak 26/05/2020 08:02

  kesinlikle 6.soru d şıkkı

 4. Muhammed 01/05/2020 09:12

  6.soru edip cansever olmasi lazim

 5. taner 01/05/2020 12:59

  6.soru yanlış cevao edip cansever olmalı melih cevdet anday ikinci yenici değildir.garipçilerdendir

 6. zeynepp 04/05/2018 08:03

  aynen 6. sorunun cevabı edip Cansever olmalı.

 7. zeynep 26/03/2018 11:38

  6. Sorunun cevabı yanlış. Cevap D şıkkı olmalı.

Yorum Yaz