Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Halil Özdere 285 puan
Aşağıdaki dizelerde uyaklar harflerle gösterilmiştir.
Bakıp imreniyorum akınına a
şehrin üstünden geçen bulutların, b
Belki gidiyorlar yakınına a
Rüyamızı kuşatan hudutların. b
Evler, ağaçlar, sular, ben bu an c
Sanki bulutlarla bir, akıyoruz; d
Onların hevesine uyaraktan c
Cenup ufuklarına bakıyoruz. d
Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan, e
Yer alsaydık şu bulut kervanında, f
Güzele ve yeniye doğru koşan e
Bu sonrasız gidişin bir yanında; f
Hangi harflerle gösterilmiş dizelerde redif yoktur?
Boş Bırak
Ben ölürsem akşamüstü ölürüm
Çocuklar sinemaya gider
Yüzümü bir çiçeğe gömüp
Ağlamak gibi isterim
Derinden bir tren geçer
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisinde ötekilerden farklı bir uyak kullanılmıştır?
Boş Bırak
Bir avuç ışıktı incecik yüzü,
Gözleri geceler gibi derindi;
İçine başımın her an düştüğü
Avuçları sudan daha serindi.
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisi pastoral bir şiirden alınmıştır?
Boş Bırak
(I) Çağdaş şiir geleneğimiz,eski şiirimizin temelleri üzerinde ilerlemiş ama asıl kimliğini Batı şiirinin etkisiyle oluşturmuştur. (II) Eski şiirin ölçü ve uyak anlayışı önceleri aynen sürdürülmüştür. (III) Sonraki dönemde ise “kulağa göre uyak” anlayışı benimsenmiştir. (IV) Dilde yenileşme çabaları istenen sonucu vermese de konu tamamen değişmiştir. (V) Kalıplaşmış konuların yerini günlük yaşam kaynaklı konular almıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde şiirin ahenk özellikleriyle ilgili bir değerlendirme yapılmıştır?
Boş Bırak
Ilık bir su gibidir içimde yalnızlışım,
Yalnızlışım, ruhumda uzak bir ses gibidir.
Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir,
Ve her sabah ürperir içimde yalnızlışım.Bu dörtlük ile ilgili aşaşıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Göğe uzanır -tek, tenha- bir kamış
Sırf unutmak için, unutmak ey kış!
Büyük yalnızlığını dünyanın.
Bu dizelerde hangi söz sanatı vardır?
Boş Bırak
Seni
Öyle uzun seviyorum ki seni
Ya yaradılışta doğmuşum
Ya ölümsüzün biriyim ben...
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ya hiçe uzanmış vaktimiz, ya hepe.
Yedi meçhul üstüne açılmış,
Yedi tepe.
İstanbul’u anlatan bu dizelerin ilkindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bu eller miydi kesen mavi serçeyi,
Birkaç damla kan ki zafer ve kahramanlık.
Yorganın altına saklanarak
Bu eller miydi sevmeyen geceyi?
Bu dizelerdeki söz sanatının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin ulusal edebiyatlarında kullandığı alfabelerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Bu cümlede altı çizili bölümlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Servet-i Fünûn edebiyatı özelliklerinin belirtildiği aşağıdaki cümlelerden hangisi Divan edebiyatı özelliği olarak da sayılabilir?
Boş Bırak
Şeyh Galip eserin, yazma nedenini açıkladığı kısmında, bir toplantıda Nâbi’nin Hayrâbâd isimli eserinin fazla övülmesinden rahatsız olarak eseri yazmaya karar verdiğini belirtir. Şeyh Galip, Nâbi’nin eserinin özgün olmadığını öne sürmüş ve kendisi hem edebi anlamda gelişmiş hem de özgün olan bir eser kaleme almak istemiştir. Ayrıca eserdeki tasavvuf ağırlığı göz önüne alınırsa, eserin yazılış amaçlarından biri de önemli bir tasavvufi eser yazmak istemesidir.
Bu parçada sözü edilen mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha uzun metinlerin bu şekle uygun olarak kaleme alınmasına imkân tanır. Diğer nazım şekillerindeki kafiye bulma zorluğu Divan şairlerini uzun metinlerde bu şekli kullanmaya teşvik etmiştir. Bu nedenle uzun aşk, kahramanlık, şehir güzellikleri ve eğlenceleri gibi konularda bu nazım biçimi kullanılmıştır.
Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki Divan edebiyatı şairleriyle ilgili açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Halk şiirinde, belirli kurallara bağlı nazım biçimleri yoktur. Halk şiirinde nazım biçimleri değil, türler vardır. Saz şairleri için önemli olan, bir örneğe uygun deyişler söylemek değil, doğaçlamanın gerektirdiği hava içinde duygularını hiçbir kurala bağlı olmaksızın dile getirmektir. Cönklerde koşma, destan, türkü, Türkmani, varsağı diye adlandırılan parçalar, her zaman aynı yapıda ve biçimde değildir.
Bu parçada, Halk şiiriyle ilgili, hangisinden söz edilmemiştir?
Boş Bırak
Terci-i bent, biçim bakımından terkib-i bente benzer; ancak ----. Konularında daha çok Tanrı’nın gücü, evrenin sonsuzluğu, doğanın ve yaşamın karşıtlıkları vardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerea şağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru biçimde tamamlanmış olur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. schinider 22/05/2013 07:13

    iyi güzel de neden hesaplanmıyor sonuç ???

Yorum Yaz