Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ali Mert Kılıçaslan 163 puan
Mehlika Sultan'a âşık yedi genç
Gece şehrin kapısından çıktı
Mehlika Sultan'a âşık yedi genç
Kara sevdalı birer âşıktı
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Boş Bırak
yıldızlar eskidiler
yıldızlar çipil çipil gözleriyle bizimdir
biz böyle onlarla birlikte yaşarız
onlar bizi bilirler
söylenecek bir çift sözünüz vardır
rüzgâr cehennem kıvılcımlarıyla dolu
devirler ıssız
gecenin içinden çekirgeler çıkar gelirler
yıldızlar bizi bilirler
Bu dizelerde aşağıdaki türlerinin hangisine özgü nitelikler görülmektedir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Açıl toprak açıl
Kurulsun sofralar
Boğazına kadar öze boğulsun tohum
Çatlasın bereketinden dağlar
Gözümüz gönlümüz doysun
Yukarıdaki dizelerde hangi şiir türüne özgü nitelikler ağır basmaktadır?
Boş Bırak
Eski Yunan edebiyatında, oyuncaların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve oyunculara ezberletilirdi. Eski tragedya ve komedyalar bu özelliktedir. 19. yüzyılda tiyatroda dram türünün ortaya çıkısıyla şiirsel tiyatro anlayısı bitmistir. Tanzimat Dönemi sanatçılarından Abdullah Hamit Tarhan'ın şiir tarzında kaleme aldığı tiyatroları bulunmaktadır.
Bu parçada söz edilen ve tiyatrolarda kullanılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Şiirin estetik, imgesel, yönü, sanatlı söyleyişleri; kısacası şairin söz ustalığını ortaya koyma çabası --------------- şiirlerde görülmez. Bunlarda şair, bilgi vermek, öğretmek, yaşam deneyimlerini aktarmak ister; ahlakî bir amaç güder. Manzum hikâyeler ve fabllar hep bu türde kaleme alınan şiirlerdir. Oysa ---------------, şairin kalem gücünü göstermesine son derece elverişlidir. Şair yaşadığı duyguları var kuvvetiyle yansıtmak için imgelere, sanatlara başvurur; coşkulu bir anlatım yolu benimser. Divan şiirlerdeki gazeller, halk şiirlerindeki koşmalar böyle şiirlerdir.
Bu parçada bos bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
Boş Bırak
Ay yansın ağalar güneş tutulsun
Parladı parladı çalın kılıcı
Oklar gıcırtısı ayyuka çıksın
Mevlâ'nın aşkına çalın kılıcı
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Boş Bırak
Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan
Sen ki burçlara bayrak olacak yastasın
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın
Bu dizelerde aşağıdakillerin hangisinde verilen şiir türlerinin özellikleri görülmektedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi manzume ile şiir arasındaki farklardan değildir?
Boş Bırak
Maviye maviye çalar gözlerin
Yangın mavisine rüzgâra asi
Körsem, senden gayrısına yoksam
Bozuksam, can benim, düş benim
Ellere nesi?
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisine özgü nitelikler görülmektedir?
Boş Bırak
Sen böyle kederden taştığın akşam
Derim dudağında şarkı ben olsam
Gözlerinde damla içinde gam
Eriyen renk olsam yanaklarında
Bu dizeler hangi şiir türüne örnek olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz