Tebrikler! Testin en başarılı üyesi meryem erdemli 104 puan
Çal bağlamacı çal, eski türküler
Dirilt nağmelerini ataların
Dertli, Emrah, Ruhsat dile gelsinler
Duyur sesini eski ustaların
Yukarıdaki dörtlükten hareketle “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir” anlayışının hangi şiir geleneğinden beslendiği söylenebilir?
Boş Bırak
Dil, anlatım, yapı özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şiirlerden hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıya ait değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Hisar” dergisi etrafında toplananlardan biri değildir?
Boş Bırak
Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla şiirler yazan ------ “Onuncu Yıl Marşı”nı --------- ile yazmıştır. Atatürkçülük anlayışıyla yazdığı şiirlerinin yanı sıra halk şiirinden yararlanarak yazdığı ve ulusal duyguları dile getirdiği deyişleri, yurt güzellemeleriyle tanınmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir?
Boş Bırak
Önünde yorgun deniz… Karşısında odalar,
Sahillerinde güller açılır; beyaz, sarı
Hülyalı gözleriyle engin bir ufka dalar
Kayalıklarda gezen köyün şair kızları
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I. Mizah alanında eserler veren sanatçı, “Akbaba” dergisini çıkarmıştır.
II. “Gemiciler” şiiriyle Türk denizcilerini anlatmıştır.
III. Hem aruzu hem heceyi başarılı bir biçimde kullanan sanatçı, lirik aşk şiirleriyle beğeni kazanmıştır.
IV. “Hıyaban, Papağan, Çınaraltı” gibi edebiyat dergilerini çıkarmıştır.
Aşağıda verilen sanatçılardan hangisine yönelik numaralanmış cümlelerde bir bilgi yoktur?
Boş Bırak
“Bayrak Şairi” olarak bilinen sanatçı, şiire aruzla başlamış; gazeller, rubailer yazmıştır. Millî duygu ve düşünceleri dile getirdiği şiirleriyle tanınmıştır. Yergi ve nükte özelliği ağır basan şiirler yazmıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen ifade ve kavramlardan hangisi “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”le ilgili olamaz?
Boş Bırak
Aşağıda verilen dizeler şiir anlayışları bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
Boş Bırak
Dökülür köpüklü sular yarından
Baharlar yaratır kışın karından
İçenler sihirli pınarlarından
Şöyle bir silkinir ceylan olurlar
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Hece vezniyle yazma eğilimi göstermişlerdir. Bireysel duyguları ve yurt güzelliklerini anlatmışlardır. Anadolu’ya romantik bir tutumla yaklaşmışlardır. Sade bir dille yazmışlardır. Halk şiiri geleneğinden yararlanmışlardır.
Bu parçada verilen özellikler aşağıdaki edebî topluluklardan hangisine aittir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “Hisarcılar” için söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz