Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gökalp GÖK 111 puan
Aşık tarzı halk şiirinin bir çeşididir. Aşk ve doğa güzelliklerini işler. Sekizli hece ölçüsü ve koşma uyak düzeniyle söylenir. Koşmadan ölçü ve beste bakımından ayrılır. Dörtlük sayısı üç beş arasında değişir.
Bu parçada özellikleri tanıtılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
5-15 beyitten meydana gelmiştir. Aşk, içki, eğlence konusunu işler. Uyak düzeni aa / ba / ca ... şeklindedir. ‹lk beyiti matla, son beyiti makta adını alan bir divan şiiri nazım şeklidir.
Yukarıdaki özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İnsan yüreğini harekete geçiren bir konu üzerinde söylenir. Bunlar, bazen kişisel bir nitelik taşır; bazen de toplumun heyecanlarını dile getirir. Yurt güzelliği, yiğitliğe duyulan hayranlık, toplumu sarsan türlü felaketler; kişisel acılar, sevinçler, ozana geniş bir esin kaynağı olur. Halk şiirinin sevilen bir türüdür. Özellikle duygu ögesi çok güçlüdür. Çoğunun ozanı belli değildir. Genellikle kavuştaklı söylenir.
Yukarıdaki parçada anlatılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kasidenin türlerinden değildir?
Boş Bırak
Ecel tuzağını açamaz mısın
Açıp da içinden kaçamaz mısın
Azad eyleseler uçamaz mısın
Kırık mı kanadın kolların hani
Bu dörtlükte, alındığı nazım türünün hangi özelliği yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde yalnızca anonim halk edebiyatı ürünleri sıralanmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekli olan kasidenin bölümlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi koşma nazım şeklinin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen kavramla ilgili olamaz?
Boş Bırak
Eğer benim ile gitmek dilersen
Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
Bizim iller kıraçtır aşılmaz
Yollar çamur, kurusun da gidelim
Bu dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Yücelerden yüce gördüm
Erbağsın sen koca Tanrı
Alem okur kelam ile
Sen okursun hece Tanrı
Allah’la konuşuyor, şakalaşıyor gibi söylenen tekke edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir?
Boş Bırak
Allah sevgisini işleyen ya da Allah’a yalvarmak için söylenen Bektaşi tarikatındaki şiirlerdir. Dili sadedir ve biçim olarak koşmaya benzer. Özellikle Pir Sultan Abdal bu tarzdaki şiirleriyle tanınır.
Bu parçada tanıtılan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında karşılığı sagu, divan edebiyatındaki karşılığı ise mersiye olan halk edebiyatı nazım şekli ---- olarak adlandırılır.
Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşk ve kahramanlık konularını işleyen, olayları nazım ve nesir karışımı biçiminde anlatan eserlerdir. Gerçeğe daha yakın oldukları için destanlardan ayrılırlar.
Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen kavramla ilgili olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatının tek dörtlükten oluşan nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz