Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Bulut 60 puan
Aşağıdakilerden hangisinde tümüyle anonim ürünler bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi türkünün özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında işlediği konuya göre adlandırılan bir tür değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde beyit sayısında sınırlama söz konusu değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi "mani" türüyle aynı uyak dizilişine sahip bir türdür?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi koşmanın bir türü değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin nazım birimi diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi "mani" nin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde tekke edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
(I) Semai, aşık edebiyatı nazım şeklidir. (II) Biçimce koşmanın aynısıdır. (III) Hecenin sekizli kalıbıyla yazılır. (IV) Ölçü ve ezgisi koşma gibidir. (V) Koşmaya göre daha uçarı bir havası vardır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Halk edebiyatındaki türkü biçimiyle divan edebiyatındaki murabba nazım biçiminin birleşmesiyle oluşan, Türklerin divan edebiyatına kattığı nazım biçimi --- olarak adlandırılır.
Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
İtalyan edebiyatına özgü bir nazım şeklidir. Üçer mısralık bentlerle kurulur. Bent sayısı sınırsızdır. Tek bir mısra ile sona erer. Kafiye örgüsü “aba, bcb, cdc,d” biçimindedir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
Boş Bırak
Divan edebiyatındaki rubai biçimiyle halk edebiyatındaki mani biçiminin birleşmesiyle oluşan, Türklerin divan şiirine kattığı nazım biçimi ---- olarak adlandırılır.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
I. Divan edebiyatına Türkler kazandırmıştır.
II. Kafiyelenişi aa, ba, ca şeklindedir.
III. Beyit sayısında sınır yoktur.
IV. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
V. İlk bölümüne nesib veya teşbib denir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri “mesnevi” için söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi gazel ile kasidenin ortak özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi gazel ile kasidenin ortak özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin matla beyiti olabilir?
Boş Bırak
Rubaiyi tuyuğdan ayıran en büyük özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz