Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Selime Alış 43 puan
Dil konusunda en çok yanılanlar, dili tarihten, kültürden, toplumdan, bir kelime ile insandan ayıran dilcilerdir. Hani şu çok işe yarayan sözlükler, gramer kitapları yok mu, onlardır. İnsanı dil konusunda aldatan, dünyada sözlük ve gramere göre konuşan rahat insanlar icat etmek suretiyle insanlar güldürülebilir. Dünyada kimse sözlük ve gramere göre konuşmaz.
Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmış olabilir?
Boş Bırak
Bir şeyi değerlendirmek için, çağın değer ölçülerini bilmek gerekir. Toplumun zevklerini, seviyesini, çağın özelliklerini bilmeden, incelemeden, dört duvar arasına kapanarak, sadece kendi zevk ve ölçülerine göre bu türde eser vermeye kalkışan kimse başarılı olamaz. Oluşturduğu eser de sağlıklı sonuçlar vermez. Bu türle uğraşan kişilerin en büyük yanlışı sabit fikirlere, sabit zevklere saplanıp kalmalarıdır. Olması gereken ise, toplumla birlikte kendini yoklaması, yenilemesidir. Geçerli olanı, doğruyu, değerliyi, faydalıyı, mükemmeli, şaheseri aramak zorundadır. O bir sanatçı değildir; ama bir bakıma sanatçıyı aydınlatan, ona yol gösterendir.
Yukarıdaki açıklamalar hangi türde yazı yazan kişilerle ilgilidir?
Boş Bırak
Bizde 1908'den sonra görmeye başladığımız bir yazı türüdür. Günlük olayları, siyasal ve toplumsal sorunları, herhangi bir konuyu belli bir görüş açısından ele alan kısa yazılardır. Makalelerden farklı olarak ileri sürülen görüşleri kanıtlama yoluna gidilmez, yargılarda kesinlik aranmaz, makale gibi kesin bir iddia havası görülmez.
Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Anı; onu yazanın mesleğine, kişiliğine, eğilimlerine göre siyasal, askeri, sosyal, edebî bir içerik taşıyabilir. Bu haliyle tarihe, sanata, tenkide az çok ışık tutar, katkı sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki görüşü destekleyen bir örnek değildir?
Boş Bırak
Pek çok yazmaları bilinen ve İstanbul’da yayımlanan “Külliyat-ı Divan-ı Fuzuli”de “Mektub-ı Nişancı” diye basılan bu mektup, Ebuzziya Tevfik’in verdiği adla “fiikayetname” diye ün salmıştır. Evkaf memurlarının yolsuz davranışlarından dolayı kendisine verilen dokuz akçelik maaşı alamayan Fuzuli, nesirdeki gücünü ortaya koyan ve çağının yönetim aksaklığını gösteren bu eseri yazmıştır.
Yukarıdaki parça aşağıdaki nesir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
Boş Bırak
Ünlü kişilerin yaşamını anlatan ---- türünün eski edebiyattaki karşılığı ---- . Bu türün de ilk örneğini ---- vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
----, ilimde, sanatta, politikada veya başka dallarda tanınmış kimselerin hayatlarını anlatan eserlerdir. Bir kimsenin kendi hayatını kaleme aldığı esere ise ---- denir. Söz konusu kitaplar iyi bir üslûpla kaleme alınmışsa ayrıca değer taşır ve edebi eser sayılır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Boş Bırak
Yıllar önce lisede bir konferans verdim. Öğrenciler üzerinde bir etkim oldu mu olmadı mı kestiremedim. Öğretmenlerinin yanında hepsi de, ağızlarını açmadan sözlerimi dinledi. Dedim ki: “ Herhangi bir şiiri yazdıktan sonra bakın, gereksiz birçok şey bulursunuz. Her şiirin hiç değilse onda dokuzu atılabilir. Atmaktan korkmayın.”
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
Boş Bırak
Artık tüm dertlerimize yavaş yavaş paydos demeye alışalım dostlarım; baksanıza bilimin ve zekanın ışığında teknik alanda insanlar yaratılışa bile meydan okumaya başladılar. Uzun süreden beri gazetelerde ilgiyle izlenen kalp değiştirme haberleri günün konusu oldu. Yaşamaya sıkı sıkı bağlı olanlarımız bir bakıma ölümsüzlük hayaline kapılmaya başladılar. Paralarına güvenenler, şimdi kalp satın almaya başladılar.
Bu paragrafın yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne ---- denir. Bu yazı türünün en önemli örneklerini Türk edebiyatında Nurullah Ataç vermiştir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
(I) Bir yeri, bir sanat dalını yahut sanatçıyı araştırma, inceleme, gezip görme yoluyla tanıtan; ayrıntılı bilgi veren ya da sorgulayan yazılara “rö- portaj” denir. (II) Bir edebiyat türü olan röportaj, gazeteciliğin önemli bir dalıdır. (III) Güncel olayları, ülke sorunlarını gündeme getirmek, tabiat olayları hakkında bilgi vermek gibi hayatın türlü alanlarını kapsar ve gazete okuruna zengin imkanlar sunar. (IV) Röportaj yazarı, yazısını öznel bakış açısıyla öykü kurgusu içinde sunar okura. (V) Yerine göre fotoğraf ve belgelerle destekler yazısını ve okuyucuyu pek sıkmadan okutturur kendini.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz