Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Eylül yamaç 104 puan
Tezli romanları sevmiyorum. Ders verir gibi yazanlardan ne öğrenir ki insan yaşamda kullanılacak? "Bu budur." diye kestirip atan, "Böyle yap, şöyle yapma!" diye buyuran, sözde romanını bir yaşama reçeteymiş gibi sunan, savaşlarını güvenle güden bir harita olduğunu sanan, ne katabilir ki bize? Hele bize bir savı benimsetmek için çırpınıyorsa, kafasındaki ana düşünceyi savunmak amacıyla belgelere başvuruyorsa bana bir şey söyleyemez bu romancı.
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Ömer Seyfettin İstanbul'a dönüp profesyonel yazar olarak çalışmaya başladıktan sonra devrinin modasına uyarak mizah dergilerinde yayımlanacak cinsten öyküler yazar. Bunların ilki "Kolleksiyon" adını taşır. Ancak o, bu tip öykülerinde de memleketin temel problemlerinden uzaklaşmaz.
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Kaç şair sayabiliriz, yazdıklarının hesabını verebilen? Şiir kuramını bilinçle oluşturup şiir kavramının boyutlarını bilinç ve duyarlık katında kotarabilen... Şiirin kendi geleneğinden koparılamayacağını, özgün şiir ürünlerinin de ancak geleneğin özümsenmesiyle gerçekleştirilebileceğini kanıtlayan şairlerin başında gelir Necatigil. Gelenekte yaşayanla ölen ögelerin neler olduğunu, bir şiir simyacısı gibi saptamıştır o.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Yerinden kalkıp pencereye doğru ilerledi. Dışarıya bakarken uzaklarda ta uzaklarda geçmişin acılarını gördü. Bu acılar bir burgu gibi saplandı yüreğine. Gözlerinden geçmişin acıları damlıyordu kan renginde. Yüreğinde derin sancılar hissetti, fazla dayanamadı bu sancılara, kendini eski yerine atıverdi.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi seyirlik halk oyunlarımızın özelliklerindendir?
Boş Bırak
İzleyicide korku ve acıma duyguları uyandırmak amacıyla hayatın acıklı yönlerini ele alan tiyatro türüne ----, hayatın hem gülünç hem de acıklı yanlarını birlikte ele alan tiyatro türüne ---- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Boş Bırak
Pişekar ve kavuklu tipleriyle yaratılan, yuvarlak bir sahnede oynanan, kendine özgü kuralları bulunan oyunlardır. Doğaçlamaya dayanan bir anlatımı vardır. Bir bakıma epik tiyatro özelliği taşır. Karşılıklı konuşmalara ve şive taklitlerine dayanır. Oyunda müziğe de yer verilir. Halkın ortak malı olarak yaratılmış anonim ürünlerdir.
Yukarıdaki parçada tanıtılan halk edebiyatı nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Klasik komedya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Konusunu efsanelerden, tarihten, mitolojiden, seç- kin insanların hayatlarından alır. Yüksek üslupla yazılır. Korkunç, kaba ve çirkin olaylar seyircinin gözü önünde geçmez, seyirciye yaşandığı haberini ulaştırır. Genellikle bir felaketle sonuçlanır.
Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Uzun boylu adam, kahvenin bir köşesindeki sandalyeye çökmüştü. Kahveci başına dikilmişti.
Kahveciye:
- Kalkacağız, kalkacağız, dedi.
Ayağa kalktı. Kendisi için laf işitmiş adama:
- Zararı yok hemşerim, dedi, zararı yok. Vermesinler, istemez.
Gözüken vapura doğru yürüdü. Küçük adımlarla bir şarlo gibi seyirterek uzaklaştı.
Yukarıdaki bölüm, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
Boş Bırak
Edebi türler içerisinde en canlısı; diğer güzel sanatlar içerisinde en etkili, hayata en yakın olanıdır. Göze ve kulağa aynı anda seslendiği için, daha etkileyicidir. Ruh birliği yaratır, kitleleri arkasından sürükleyebilir. Bunları yaparken de güzel sanatların hepsinden yararlanabilir.
Bu sözü edilen tür, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Melek 27/11/2020 01:38

    Güzel bir testti

Yorum Yaz