Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Cansu 104 puan
Dünya edebiyatında ilk roman ------tarafından kaleme alınan ------- sayılır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Boş Bırak
Türk edebiyatında ilk çeviri roman olan ----, Yusuf Kâmil Paşa tarafından çevrilmiştir. Türk edebiyatında ilk yerli roman Şemsettin Sami’nin --adlı eseridir. Bu eser teknik bakımdan zayıf olduğu için Namık Kemal’in --adlı eseri Türk edebiyatının ilk edebî romanı sayılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Boş Bırak
Romanlar konularına göre gruplandırılabileceği gibi akımlarına göre de gruplandırılabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde roman-akım eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?
Boş Bırak
Cumhuriyet’in ilk yıllarında roman, Atatürk devrimlerinin hararetli bir şekilde savunulduğu bir alandır .Yeni Cumhuriyet’i daha güçlü kılma coşkusu ile romancılar, Cumhuriyet’in yanında yer almıştır. Romanlarda kadınların okuması, Cumhuriyet devrimlerinin gerekliliği, aydınların kendilerini halka adaması gibi konular işlenmiştir. Millî Edebiyat’ın bir devamı sayılabilecek olan bu dönem romanı, Millî Edebiyat Dönemi’nin dil anlayışından da beslenmiştir.Yobazlıkla mücadele, bu dönem romanlarının yine en temel konularındandır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada anlatılanlara örnek gösterilemez?
Boş Bırak
Postmodern romanlar, roman türünün geleneksel birikimleri yanında başka türlerden de yararlanan romanlardır. Bu tür, edebiyatımızda 1960’lı yıllardan itibaren yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Romanın içine diğer anlatım olanakları da dâhil edilmiştir. Oğuz Atay’ın kaleme aldığı Selim Işık ve Turgut Özben adlı iki mühendisin başından geçenleri anlatan romanda, pek çok türün özelliklerini görebiliriz.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Türk edebiyatında, 1940’lı yıllarda özellikle köy enstitülerinden mezun olan ve köyün içinden gelen gençlerin yazdığı romanlarla ‘‘köy romanı’’ adı verilen bir akım başlamıştır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, bu akımın temsilcilerinden biri değildir?
Boş Bırak
Türk romanının en temel konularından biri de yanlış Batılılaşma olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu konuyu işleyen romanlardan biri değildir?
Boş Bırak
Başarılı bir romancı, romanın içine girip olaylara müdahale etmez, kanlı canlı bir karakter yaratır ve bu karakter normal hayatta nasıl yaşayacaksa onu romanda öylece yaşatır. Düşüncelerini insanlara aktarmak için kukla roman karakterleri yaratan romancı başarılı olamaz.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi başarılı bir romancının özelliklerinden biridir?
Boş Bırak
Natüralist romancılar gerçekçilik konusunda o kadar ileri gittiler ki bizim kaba, kötü, çirkin bulduğumuz her şeyi romana soktular. Realistlerin aksine orta tabakayı değil, yaşamın en dibindeki insanları anlattılar. Böylece gerçeği değil, korkunç gerçeği anlatan romanlar ortaya çıktı.
Bu parçaya göre natüralist romancıların romanlarında aşağıdaki konulardan hangisini anlatması beklenemez?
Boş Bırak
Türk romanında Millî Edebiyat Dönemi’ne kadar İstanbul’da yaşananlar ele alındı. Roman kahramanları İstanbullu olduğu gibi kahramanların sorunları da İstanbul’da yaşayanlara özgüydü.
Aşağıdaki romanlardan hangisi bu parçada sözü edilen durumu örneklemez?
Boş Bırak
Çocukluğundan beri rahatsız olan ve kimseyi dinlemeyen birisinin başından geçenleri anlatan “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” edebiyatımızda -------- türünün zirvelerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. Mustafa 23/04/2021 04:19

    Güzel

  2. Ali 18/06/2020 05:34

    güzel sorular

Yorum Yaz